Tapio Salonen (red) – Hela staden

[110627] Social hållbarhet eller desintegration?

Denna bok handlar om en svensk stads utveckling under några omvälvande årtionden runt millennieskiftet. Staden är Landskrona, men den stadsutveckling som skildras är en strukturomvandling som sker i hela västvärlden idag. Forskningen visar att bostadsomflyttning handlar om genomgripande samhällsförändringar. Bostadssegregationen är ett uttryck för dessa förändringar.

Genom olika nedslag i människors vardagsliv undersöker denna bok mötet mellan privat och offentligt. Men istället för att uppehålla sig vid utåekade problemgrupper eller bostadsområden, analyseras Hela staden.

I det vacuum som uppstod efter industriepokens dramatiska nedgång har vilsenhet och otrygghet brett ut sig. Staden hålls inte längre samman, vare sig som social eller funktionell enhet. Genom en fysisk uppdelning mellan rika och fattiga områden och genom föreställningar om olika ”vi” och ”dom”, sönderfaller staden i olika beståndsdelar. Här är begreppet desintegration centralt.

Föreställningen om ett samhälle där alla har rätt till delaktighet och välfärd utmanas i modern stadsutveckling. Så även grunden för den svenska välfärdsmodellen.

Boken är utgiven på Boréa förlag 2011.

Taggar
Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: