Johannisson/Rylander – Entreprenörskap i regioners tjänst

[110630] Ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv

Regioner kan ses både som mål och medel i den omvandling som fört den traditionella industriella ekonomin in i en ny era. Denna era präglas av verksamheter som använder kreativitet och kunskap för att producera upplevelser. Regionerna utanför storstadsområdena har svarat för en stor del av den svenska tillverkningsindustrin och avkrävs därför förnyelse. De besitter å andra sidan också en stor potential att aktivera i form av nya framväxabde näringar med avstamp i design, upplevelser och kulturarv.

Författare: Bengt Johannisson /David Rylander (red)
Förlag: EIDI, Experience Industries’ Development Institute 2011

Taggar
Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: