Ett demokratiskt underskott

[060907] Det är en lång och knagglig resa som F! rest genom media sedan vi bildades för ett år sedan. Från början gullades det rejält med oss från, inte minst, riksmedias sida. Väljarstödet var drygt 20 procent enligt deras undersökningar. Sedan började smutskastningen.

Först ut var programmet ”Könskriget” som på ett utstuderat och cyniskt sätt målade ut alla feminister som presumtiva manshatare. Detta spreds som en sanning av media och kopplades grundlöst ihop med F! för att misskreditera och förlöjliga (en klassisk härskarteknik) oss. Programmet gavs flera priser av medias egna kår men fälldes sedan i Granskningsnämnden för osaklighet och oseriös redigering. Detta har det inte skrivits mycket om.

Tätt därpå uttalade sig flera kända journalister, statsvetare och genusvetare i samma anda. En del av rent manschauvinistiska skäl andra med rent personliga hämndbegär mot ledande personer i F!:s styrelse. Väljarstödet minskade kraftigt och detta noterades tacksamt av media, främst riksmedia och SVT. Därefter följde det omtalade årsmötet, samma mönster följde där. Media uppmärksammade det som tydde på konflikt och motsättningar, inget ovanligt i ett nytt parti, inte i något parti vill jag påstå!

Flera personer i framträdande positioner inom F! hade naturligtvis sin del i det som hände då de på ett naivt sätt serverade media vad som ”förväntades” och spädde på fördomar om att inte kvinnor kan samsas. Vad skulle det bli av denna ” hönsgård”? Samtidigt skedde på årsmötet ett aktivt politiskt arbete i grupper med medlemmar från hela landet. Här hade media inte tillträde och därför refererade man inte heller det, utan just personmotsättningar och fåniga uttalanden.
Innan jul var väljarstödet under 1 procent enligt media.

För att inga missförstånd ska uppstå vill jag påpeka att det gäller riksmedia och SVT i första hand. Ute i landets lokalpress har man på ett betydligt mer seriöst och demokratiskt sätt hanterat våra budskap och vår politik, likaså har alternativ och fri press liksom SR gjort det. Heder åt dem!

Vad media helt har missat var, medan de lyckats sticka hål på ballongen de själva blåst upp, har ett fantastiskt mullvadsarbete skett. Efter årsmötet har ett rejält folkbildningsarbete byggts upp och arbetsgrupper över hela landet har arbetat fram underlaget till vårt politikdokument/partiprogram och slagit hål på en annan myt som media spridit, att vi är ett ”enfrågeparti”. De flesta politikområden har belysts så långt det varit möjligt ur ett feministiskt perspektiv dvs där båda halvorna av befolkningen kommer till tals och får sina rättigheter tillgodosedda.

Därefter följde rådslag runt om i landet där medlemmarna fick tycka till om politikområdena och vägleda vilka politiska frågor som skulle fram i vårt blivande valmanifest. Valkonferensen i april i år satte riksdagslistan och flera medlemsgrupper runt om i landet ställer även upp i regionala och kommunala val. Under våren har man tydligt kunna notera ett mycket svalt intresse från ovannämnda mediagrupp, att bevaka eller publicera något om F!:s politik, och nu är det som det verkligt intressanta sker. Här blir kopplingen mellan de etablerade partierna och delar av journalistkåren uppenbar. Det finns en tydlig signal att osynliggöra vår politik och försvåra för oss att föra ut den. Den politiska agendan är redan satt av etablissemanget och därmed också patriarkatet.

Efter hemkomsten från Almedalen kunde jag konstatera att riksmedia återigen frotterat sig med etablissemanget och att dessa på ett incestuöst sätt styr den politiska riktningen.

Men verkligheten säger något annat. Vi i Feministiskt Initiativ, några tusen medlemmar och desto fler sympatisörer hittar andra kanaler, vanligt folk är klokare än så, de genomskådar ett sådant totalt osynliggörande (en klassisk härskarteknik) och förstår att vi vill förändra något från grunden och att det uppfattas som väldigt hotfullt. Det gör i stället att när jag möter folk på gatan så är det uppmuntran och hejarop som möter mig.

Vi har lokalpressen med oss på många ställen i landet, liksom den alternativa pressen, men vår allra största styrka är den kraft som driver alla människor i ett ideellt engagemang (vi har ju inga pengar till vår valrörelse som de etablerade partierna och till och med de främlingsfientliga partierna har) som kan försätta berg och vi har en bra politik! Vi kommer att vara ute i hela landet under valrörelsen och tala om vad vi vill och varför man ska rösta på oss. Här hoppas vi att berörda media tar sitt ansvar och släpper in oss i den politiska debatten på allvar. Det är nämligen så att vi kommer att fortsätta detta arbete och växa, oavsett hur det går i valet, och då går det inte att stoppa den snöboll som kommit i rullning.

▪ Maria Hagberg

Foto på Maria Hagberg

Maria Hagberg bor i Höganäs och är kandidat till riksdagen för Fi.

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: