Family Surroundings

[070614] Family Surrounding är en serie familjeporträtt med kvinnor i centrum. Fotografierna är iscensatta porträtt som gestaltar hur fotografen uppfattar familjerna och de inbördes relationerna mellan kvinnan, mannen och barnen, men också relationen mellan oss/familjen och den enskilda individen.


Family surroundings 1


Family surroundings 2


Family surroundings 3


Family surroundings 4


Family surroundings 5


Family surroundings 6


Family surroundings 7


Family surroundings 8


Family surroundings 9


Family surroundings 10

Mer om Linda Cordius hittar du på www.lindacordius.com

Fyra av bilderna ovan var en del i en utställning kallad Waiting to get pregnant som visades på Göteborgs konstmuseum 14 april – 13 maj 2007
Utställningen bestod av nio konstnärers respons och reflektioner över vad som kan ses i samlingarna på Göteborgs konstmuseum. Vissa av verken smög sig in i samlingarna som tillägg eller kommentarer, medan andra verk mötte betraktarna i den västra kupolhallen. Samtliga konstnärer var elever vid Högskolan för Fotografi.

▪ Linda Cordius
Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: