Utmärkt med konst på nätet

[080221] Man kan börja med att konstatera att Kulturrådet insett det rimliga i att stödja angelägen kulturjournalistik oavsett publiceringsform. Produktionsstödet till kulturtidskrifterna på nätet är därför ett viktigt kvitto på hur vår verksamhet uppmärksammas och värderas. Om antalet sökande i år var få eller hindrades av formaliteter är svårt att bedöma. Jag tror att det kan ta något år innan alla med verksamhet som uppfyller Kulturrådets kriterier har uppmärksammat att den här stödformen finns.

Villkoret att nättidskriften skulle ha ett utgivningsbevis, eller en ansökan under behandling, tycker jag är bra. Kulturnättidskriften är något annat än en blogg och utgivningsbeviset är ett sätt att markera detta. Det är viktigt att framhålla nättidskrifternas pressetiska och journalistiska kompetens, vilket en utsedd och formellt godkänd ansvarig utgivare indikerar.

I vår ansökan framgick tydligt att nättidskriftens största enskilda produktionskostnad är arbetsersättningen till redaktionen för att hålla publikationen uppdaterad. Den linjen verkar Kulturrådet ha förståelse för. Jag tycker också att det är rimligt att redovisa budget i ansökan och senare utfall. Men då nättidskrifterna kan drivas i så många olika former, tror jag att det är svårt att ställa generella krav ekonomiskt och redovisningsmässigt. Man bör nog bedöma ansökningarna från fall till fall. Så verkar också ha skett.

Omkonst bedriver främst regelbunden recensionsverksamhet av konstutställningar med uppdateringar varje vecka. Vår verksamhet skulle av kostnadsskäl inte kunna bedrivas i någon annan form än på nätet. Vi är ett alternativ och delvis en ersättning till kritiken i dagspressen. Vår finansiering baseras på annonser och i år även på produktionsstödet från Kulturrådet. Verksamheten kräver ändå stora ideella insatser från redaktionens sida. Även våra övriga skribenter som accepterar låga arvoden ger ett beaktansvärt ideellt bidrag.

Vi planerar även att engagera privata stödjare i någon form. Ambitionen är att nättidskriften ska få sin försörjning från en mix av stöd från offentligt och privat håll samt genom kommersiella annonser. En balanserad, långsiktig finansiering är viktig för att kunna utveckla vårt nät av medarbetare, förbättra deras ersättningar, och därmed vår bevakning. Ett långsiktigt mål är att tidskriften ska kunna ge en skälig ersättning för nedlagt arbete till samtliga medarbetare. Att en stor del av kulturjournalistiken, med djup och spetskompetens, flyttat eller flyttar ut på nätet är en utveckling som kommer att fortsätta. Därför är Kulturrådets produktionsstöd till nättidskrifter så angeläget. Det bidrar till att främja en bra journalistisk nivå och god publicistisk sed på nätet.

▪ Susanna Slöör

Susanna Slöör
är redaktör och ansvarig utgivare på
Omkonst (www.omkonst.com)

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: