Fritt vårdval inom hela EU gör vården bättre

[081030] Vinsten av EU, var är den egentligen? Det är en fråga jag ofta möter på gator och torg. För mig är det självklart, EU som fredsprojekt, men mer jordnära ska det också underlätta vår vardag.

Hur mycket av EU-arbetet har egentligen en synlig effekt? Med min förankring i Skåne och ett lokalt engagemang är det naturligt att regionala frågor, inte minst över sundet har en tydlig lokal EU-dimension. För både danskar och svenskar bosatta eller arbetande på fel sida sundet, i alla fall enligt sina pass, har skatt och den sociala service man därigenom är berättigad till blivit ett problem. Här tar EU nu ett steg framåt. Efter en lång väntan fylld med frågetecken har EU-kommissionen äntligen presenterat ett förslag till direktiv om patienters rättigheter i EU.

Jag är övertygad om att det kommer underlätta för dem som praktiskt integrerar Europa genom att bo i andra länder. För Sverige är det välkommet då det kan komma att innebära minskade vårdköer och en välbehövlig effektivisering av vår sjukvård. Vi har tidigare föreslagit införandet av fritt vårdval inom Europa – ett slags europeisk vårdpeng som landstingen betalar. I detta har vi stöd av Europadomstolen som i flera domar fastställt att EU-medborgare har rätt att söka vård i andra EU-länder och få den betald via sitt hemlands allmänna hälsoförsäkring – om t. ex vårdköerna är orimligt långa.

Nu ska tydliga europeiska regler skapas för hur patienter ska kunna få möjlighet att få sin vård tillgodosedd i andra EU-länder än sitt eget. Svenskar kan åka utomlands för att få vård snabbare eller om det erbjuds alternativa metoder någon annanstans. Vår egen sjukvård kan få in pengar där det finns överkapacitet genom att ta emot patienter från andra EU-länder. Inte minst i Öresundsregionen, där pendlandet är en del av vardagen för tusentals människor, kan ett starkt patienträttsdirektiv väsentligen klargöra vilka rättigheter som gäller för medborgarna och vilka skyldigheter som åläggs myndigheterna på båda sidor sundet.

Som liberal tror jag på konkurrens, också när den är institutionell. Men för att konkurrensen ska fungera behövs också tydliga spelregler. På pappret kan Öresundspendlarna – de som bor i ett land men arbetar i ett annat – redan idag söka sjukvård både i Danmark och i Sverige. Ändå upplever många, framförallt de danskar som bosatt sig i Sverige men fortfarande arbetar i hemlandet, att de behandlas som andra klassens patienter. Läkare vet inte hur systemen fungerar, eller upplever dem som byråkratiska och svåradministrerade. Vissa har helt lagvidrigt förvägrats vård i Danmark, än fler har upplevt ett motstånd.

Sjukvården står idag inför betydande utmaningar, det vet vi alla som snabbt velat få hjälp med en åkomma. Dagens moderna patienter är också konsumenter – och i ökande grad medvetna sådana. Danskar har snabbt upptäckt att svenska tandläkare är billigare än danska. Vi svenskar börjar begripa att den danska vården är gratis- om man nu kan kalla en skattesubventionerad vård för kostnadsfri. Och det är positivt! Konkurrensen tvingar sömniga system och tröga byråkratier att piggna till. En lång tradition av statligt ägande och brist på konkurrens har skapat en kultur där patienten i alldeles för liten grad erkänns inflytande över sin egen situation.

Enligt en jämförelse gjord av brysselbaserade Consumer Health Power House har Sverige en sensationellt hög kvalitet på den vård som utförs, samtidigt som vårdköerna allvarligt begränsar tillgängligheten. Samma undersökning konstaterar att en dansk patient inte betraktas som en svag individ utan en konsument av staten, med gott lagstöd i ryggen och med krav och information till hands. Samtidigt är vårdresultaten sämre än de svenska. Det finns anledning att tro att förbättrade möjligheter för patienter att verkligen välja vården där den är bäst kommer driva på förbättringar, inte bara i Sverige utan även i Danmark.

Många av de beslut som fattas på EU-nivå påverkar faktiskt människors vardag och det är min uppgift som EU-parlamentariker att tillvarata väljarnas intressen. Det behövs en offentlig debatt i Sverige om vilka fördelar och nackdelar ett EU-direktiv om patienträtt kan ha för Sverige och den enskilde. Ett direktiv som ger klara spelregler och hög säkerhet för patienten vid vård utomlands. Folkpartiet står redo att ta den debatten för att stärka patientens valmöjlighet, i Sverige som i Europa. Frågan är om socialdemokraterna är villiga att göra detsamma.

▪ Olle Schmidt

Olle Schmidt (fp) är EU-parlamentariker.

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: