Inte enkelt att bygga identitet

[081211] Man vill alltid tillhöra något. Identitet skapas ju av att man känner samhörighet. Det kan vara etnicitet, sexuell läggning eller kanske den stad man kommer ifrån. Men identitet skapas även utifrån livsstil och smak. Jag är elfsborgare i själ och hjärta och identifierar mig dessutom som en country och bluegrass-fan. Jag är visst medieforskare också.

Men identitet handlar också om riktning. Hur vi sätter oss i relation till andra saker och hur vår omvärldskompass ser ut. Jag är uppvuxen i Ulricehamn och där hade vi blicken riktad västerut; fyra mil bort mot Borås. Sedan var det Göteborg som gällde, ytterligare sex mil västerut. Österut var Småland. Dit åkte man inte gärna. Enda skälet att ta riksväg 40 åt det hållet var för att äta polkagrisar i Gränna. Faktum var att Jönköping, som faktiskt bara ligger någon mil längre bort än Borås från en ulricehamnares synvinkel, lika gärna kunde ha legat i Norrland.

Men saker förändras. Numera åker Ulricehamnarna allt oftare österut. Skälet är enkelt. Det stavas IKEA. När IKEA öppnade på gamla regementsområdet i Jönköping vände strömmen av ulricehamnare österut. Sedan spelar givetvis högskolan också en viss roll. Att ulricehamnare numera även åker till Småland kommer rimligen också att påverka deras identitet. Kanske ökar intresset för vad som pågår i Smålands Jerusalem något. Kanske får HV71 en och annan ny supporter.

Men en viktig begränsning finns – nyhetsbilden. Den är alltjämt västorienterad. I Ulricehamn ser man på Västnytt, som speglar nyheter från Västra Götaland. Och även om den övervägande delen läser Ulricehamns Tidning är det relativt många som också läser Borås Tidning. Även Göteborgs-Posten når en del av kommuninnevånarna. Men Jönköpings-Posten? Inte en chans. Jönköpings-Posten har inga nyheter om Ulricehamn och har nog heller aldrig tänkt tanken att ha en lokalredaktion där. Jönköpings-Posten riktar sig mot Småland, inte västerut.

Med andra ord skapas identitet beroende på hur vi reser, men minst lika viktiga är medierna. De definierar våra mentala gränser och känslan av tillhörighet. Får vi nyheter från en ort läggs det också in i våra föreställningar om vad vi ska bry oss om. Som Mölndalsbo sedan några år tillbaka får jag exempelvis läsa en massa nyheter om Härryda kommun eftersom Göteborgs-Posten inte längre skickar mig Göteborgsupplagan utan den som gäller för Härryda/Mölndal. Jag får veta mer om vad som händer i Härryda, men det blir också allt mindre information om Göteborg. Det gör att jag undan för undan tappar kollen över vad som pågår i den närliggande storstaden. Jag har blivit förortsbo. Med andra ord definierar mediebilden omvärlden och bidrar starkt till vår identitet. Ska bilden av omvärlden förändras räcker det inte med att bygga ett IKEA. Du måste också förändra nyhetsbilden.

▪ Bengt Johansson
Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: