Färg och ljus för en trivsammare stad

[100408] Färg finns överallt, runt omkring oss, i mängder av olika kulörer och nyanser. Med synen ser vi färg och informationen kring det vi ser ger signaler till vår hjärna som får oss att uppfatta och förstå vår omgivning. Vi påverkas av färg på olika sätt större delen av dagen. Jag har i ett projekt på HDK (Högskolan för design och konsthantverk) fokuserat på att undersöka de färger som gör störst intryck på oss – speciellt när allt annat är grått och tråkigt – nämligen de starka och klara färgerna.

Det är intressant hur man med starka färger kan skapa effekter runt omkring oss som skapar liv och rörelse i vår omgivning. Jag har valt att förhålla mig till en plats som ofta kan kännas tråkig och färglös, nämligen stadsrummet. Jag har valt att lägga fokus på den mer centrala delen av staden, en plats många av oss dagligen vistas på och därför påverkas av. Mitt arbete är inspirerat av alla regniga, gråa dagar i Göteborg och en avsaknad av starka färger och ljus i stadens rum.

Med en undersökande ingång i projektet, ville jag få en ökad förståelse kring hur vi uppfattar, upplever och påverkas av färg i vår omgivning. Jag ville också genom inspiration från staden hitta metoder för att själv uttrycka och skapa effekter med färg. Vilken inverkan har färg och ljus på stadsrummet och hur påverkar det oss? Hur kan färg uppstå som en effekt i stadsrummet? Hur kan jag själv skapa effekter med färg, ljus och form?

Mitt projekt bestod av tre olika delar där den första fasen, informationsinsamling och analys fungerade som en inspirationsresa till min vidareutveckling av projektet. I fas två avgränsade jag mitt arbete och valde att experimentera med ljus och färg för att hitta egna metoder till att skapa effekter i rum. Sedan gestaltade jag min inspiration i en tillämpning. Under projektets gång förde jag en processdagbok där jag samlade mina tankar, experiment och skisser.

Först analyserade och dokumenterade jag min omgivning för att få en ökad förståelse för hur färg och ljus uttrycker sig i stadsrummet samt hur vi påverkas av det. Jag har även tittat närmare på hur färg och ljus kan vara ett verktyg för att skapa mer livfulla och effektfulla rum. Ett effektfullt rum är för mig något som ger energi till rummet jag vistas i, fångar min uppmärksamhet och ger liv och rörelse till det. Under min informationsinsamling har jag ofta använt kameran som verktyg för att dokumentera mina upptäckter. Jag har även under projektets gång hämtat inspiration från tidigare vistelser i städer och andra kulturer än den svenska.

Vinterhalvåret är en mörk tid på året, speciellt i Göteborg då solen sällan är framme. Vi är vana vid den jämngrå himlen som ger en grå ton till stadens färger och som begränsar ljuset att tränga igenom. När jag i mulet väder ska dokumentera en plats med min kamera upptäcker jag att kameran har svårt att fokusera. Antagligen för att kontrasterna i bildfältet är för svaga, och att det gråfärgade ljuset från himlen minskar färgernas intensitet och därmed blir mer lika varandra i ljusstyrka. Precis som att kameran har svårt att fokusera tror jag att våra ögon också har svårt att få fokus. Jag tror att våra ögon och våra hjärnor ständigt behöver stimuleras, se saker som fångar vår uppmärksamhet. I samband med att dygnet och årstiderna präglar vår omgivning, påverkas inte bara vår upplevelse av staden utan även vår sinnesstämning.

Vi lever i en ständigt föränderlig värld, där årstidernas växlingar skapar olika behov av färg och ljus hos oss. I de tider då staden inte ger oss lika stor mängd av ljus och klara färger känner många av oss trötta och håglösa vilket kan ge upphov till vinterdepression. Det är intressant hur jag upplever en känsla av lätthet när solen och den klarblå himmel träder fram, som att något tungt lyfts från mina ögon. När vit snö täcker våra gator reflekteras ljuset och färgerna runtomkring mig får en nästintill lysande uttryck.

När solen är framme med sitt starka sken blir skuggorna mer påtagliga och kontrasterande och skapar ett rytmiskt färgspel i vår omgivning. De skarpa kontrasterna stimulerar våra ögon och ger oss energi. När ett jämnt molntäcke döljer vår himmel och ger en jämngrå ton till staden saknar vi kontrasterande skuggverkningar, vilket kan ge en känsla av livlöshet. På kvällen byts dagsljuset ut mot det artificiella ljuset från våra fönster samt gatlyktorna sken. Det är nu ljuset skapar skuggor och liv i mörkret.

Det finns en tid mellan solens nedgång och då gatlampor samt andra lysande objekt ännu inte har tänts. Skymningen är en tid då vi har svårt att fokusera och tydligt se vår omgivning. Hur kan vi motverka detta tillstånd för att skapa liv och rörelse i vår stad även under denna tid?

Lysande färger används flitigt som ett kommunikationsmedel i staden för att fånga vår uppmärksamhet. De vägleder och hjälper oss att förstå vart vi ska och hur vi tar oss dit. De lockar oss till butiker som vill få oss att handla, och de vägleder oss i trafiken. Lysfärger muntrar upp staden och är något våra ögon dras till. Men hur kan vi använda lysfärger till att skapa trivsel i staden utan att nödvändigtvis ha ett kommunikativt syfte?

Under informationsinsamlingen har jag även tittat närmare på platser runtomkring mig eller som jag tidigare besökt för att hämta inspiration till mitt projekt. I Göteborg har jag valt att undersöka och utgå från platsen Valand, en plats jag dagligen passerar och därför påverkas mycket av. Jag har där undersökt hur dygnet påverkar min upplevelse av stadsrummet. Det var intressant att se hur ljusets olika skepnader förändrar platsen. När jag har besökt andra storstäder, har jag upplevt att var stad har olika sätt att uttrycka sig med färg och ljus. Städer som Tokyo, Berlin och Stockholm uttrycker sig med starka färger i de centrala delarna av staden.

En av mina ingångar i projektet har handlat om hur en effekt med ljus och färg kan uppstå i stadsrummet. För mig blir färg en effekt när den på något sätt fångar mitt intresse och berör mig, något som ger liv och energi till stadsrummet. Hur man upplever en effekt handlar egentligen om skala, beroende på vilket avstånd du har till effekten och vart du befinner dig i rummet påverkas ditt förhållningssätt till den. Stadsrummet består av mängder av olika rum, vissa mer tydliga än andra, och så länge du vistas i rummet är du en del av det. Så färgeffekter har vi egentligen överallt, eller ingenstans, beroende på vad man ser och upplever just då, när man befinner sig i ett rum i staden. Det kan vara en effekt som man själv bara ser och upplever. Trots att en stad kan vara mycket grå och trist, finns där mängder av färgupplevelser, kanske inte alltid i så stor skala, och kanske man behöver en ficklampa eller en kamerablixt för att den ska nå sin fulla effekt.

En pigmentstark färg blir extra effektfull när omkringliggande färgskalor är nedtonade och inte innehåller lika mycket kulörstyrka. Idag är detta en vanlig företeelse inom design och arkitektur, då man vill använda färg på ett avskalat sätt. När en kulörstark färg tar upp en större yta i mitt blickfång tror jag att en slags balans i rummet skapas, något att fästa blicken mot och lugna det röriga intrycket från färger runt omkring.

Exempel på detta är den klarblå himlen som helt tar över stadsrummet när den syns. I samspel med den, blir den grå staden vacker. Att med en klarare kulör bryta upp ett mönster eller en struktur, och på så sätt skapa asymmetri eller en slags rytmisering, är ett sätt att fånga betraktaren öga och skapa effektfulla rum. När färger blandas i alla dess kulörer och nyanser på ett spontant sätt kan en spännande färgeffekt uppstå. Vi har ofta förväntningar på hur saker och ting ska se ut i vår omgivning. Som exempelvis gatlyktans sken som ofta lyser i en varm gul eller kall vit ton, men vad händer när en gatlykta plötsligt bryter upp mönstret och lyser rosa?

Jag har även tittat närmare på fasaderna och hur fönstrens ljusutsläpp i stadsrummet skapar liv och rörelse. Ljuset avslöjar var det finns aktivitet men de bryter också upp den strukturen av fönster en fasad ofta innehar. Vissa händelser i fasaden kan vara mer spännande än andra och ofta kan det handla om att ljuset ifrån insidan har en tydlig färg och därför skiljer sig från sitt sammanhang. Detta kan bero på val av ljuskälla samt olika material på insidan som färgar ljuset. Kulörstarka ljus- och fasadfärger kan ibland tillsammans bilda ett mer effektfullt intryck än om de skulle varit ensamma.

Genom min analys har jag fått en ökad förståelse för hur färg kan användas som ett verktyg för att skapa liv och rörelse i vår omgivning. Jag tror att vi med färg, ljus och form kan skapa aktivitet i dystra och livlösa delar av staden som i sin tur påverkar vår sinnesstämning. En effekt jag fascinerats av och önskat undersöka vidare är den effekt som husens insida har på stadsrummet. Hur upplysta rum kan lösa upp en fönsterstruktur på fasaden samt vad som händer i mötet mellan ljus och fasadens yta, är något som kanske inte alla av oss har lagt märke till men som har

▪ Frida Jacobsson

stadsbild

stadsbild

stadsbild

stadsbild

Frida Jacobsson är designer. Hon har gjort ett projektarbete om ljussättning av staden på HDK.

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: