Utvisade till systematisk diskriminering

[100915] – Jag förstår inte hur denna stat ska kunna hjälpa dem!
Nödropet kommer från en politiker i Kosovo, Sami Kurteshi. Han är ordförande för människorättsfrågor i Kosovos parlament.
– Tusen frågor är obesvarade, säger Kurteshi. Varken våra myndigheter eller de länder som skickar tillbaka de här människorna bryr sig om vad som händer med dem.

Kosovo har två miljoner invånare. Under de närmaste två åren kommer Tyskland att till det här fattiga och korrupta landet förvisa 12.000 romer. Och fler är på väg. Från bl a Schweiz och Sverige skickas flera hundra romer till Kosovo.
      
De återvänder till ett land där arbetslösheten uppgår till 50 procent (98 procent bland romerna, enligt Kurteshi). Här finns inga arbeten, inga bostäder.

En hel generation romska barn är födda i Tyskland. De talar tyska, har gått i tyska skolor och kan inte de språk som talas i Kosovo. De känner inget annat hemland än Tyskland. Men regeringen Merkel är fast besluten att de ska utvisas.

Enligt svenska Migrationsverkets egen länderrapport om Kosovo är ”infrastrukturen dålig, energiförsörjningen omodern och otillräcklig, sjukvården undermålig och domstolarna ineffektiva”. Här råder hög organiserad brottslighet, narkotikahandel och trafficking. Rapporten talar också om systematisk diskriminering och risk för ständiga överfall på romerna.

Ändå skickar Sverige ut dem, till ett land som inte kan erbjuda det skydd de sökte hos oss. Eftersom romerna i allmänhet inte har några hem att återvända till placeras de dessutom ofta i de skandalösa blyförgiftade lägren utanför staden Mitrovica, där kvinnor får missfall och barn föds missbildade med skyhöga halter av bly i blodet. 

Trots UNHCRs varningar, vädjanden från människorättsorganisationer, Europarådets Thomas Hammarberg och inte minst politiker och kyrkor i Tyskland är den tyska regeringen fast besluten att genomföra utvisningarna. I Sverige har det varit skamligt tyst.

Den tyska tidningen Freitag publicerade den 29 juli 2010 en intervju med Sami Kurteshi, som är ordförande för människorättsfrågor i Kosovos parlament.

Socialhjälp och uppehälle för en vecka – det är vad som erbjuds återvändande romer. Men sedan?
Sami Kurteshi vet inte. Han vet inte vad som händer den som är sjuk, han vet inte vart de tar vägen.
     
– När föräldrarna inte får arbete eller bostad, kommer de antingen försöka att fly igen, eller så blir de kriminella. Eller de dör helt enkelt. I blyförgiftning.
     
Sami Kurteshi har besökt de blyförgiftade lägren utanför staden Mitrovica, där romska flyktingar tvingats bo i mer än tio år. Han skämdes över vad han såg. Här jagades 8000 romer bort av albanerna 1999. Nu har 100 nya bostäder byggts åt romer, med pengar från EU. Vad hjälper 100 bostäder åt dessa 8000? Dessutom är vattnet i de nya husen i Mitrovica också förgiftat från blylägren, säger Kurteshi.
  
– Romerna i Kosovo befinner sig i sämsta tänkbara läge, ekonomiskt, politiskt, kulturellt.   Ingen stat i Europa vill ge dem skydd. Serberna har Serbien, albanerna har Albanien. Romerna har inga lobbygrupper och ingen stat som bryr sig om vad som sker med dem.
   
 Vad kan Sami Kurteshi som ombudsman göra för romerna i Kosovo?
– Uppriktigt sagt, mycket lite. Vi har skrivit en rapport, som vi också översatt till engelska, och vi har ordnat en presskonferens och berättat om läget.
Det är allt.

Ingen skolgång åt barnen, inget arbete åt föräldrarna, inget tak över huvudet? Vad gör Kosovos myndigheter?
Kurteshi har inget svar.
– Ska vi kanske uppfinna andra mänskliga rättigheter för de här människorna? frågar han sig.
För de som jag känner till finns inte längre.

▪ Irka Cederberg
Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: