Bekämpa diskrimineringen

[100915] ”Det råder en extrem och oförsvarbar exkludering av romer från alla delar av samhället. […] Romer utgör den mest diskriminerade och missaktade av alla grupper i Europa och Sverige, och förföljelse och marginalisering av romer är ett historiskt obrutet mönster från slaveriet i Rumänien på 1800-talet till dagens uppmärksammade massutvisningar i Västeuropa.”

Det är inte jag som säger det här utan regeringens egna rapport om romernas situation som blev klar för några veckor sedan. Regeringens utredare Maria Leissner föreslår en rad åtgärder för att stärka romernas ställning och bekämpa den diskriminering som gruppen utsätts för.

Det är synd att regeringen inte lyssnar på sin egen utredare. I år har Sverige utvisat ett 50-tal romer som egentligen har rätt att vistas här i egenskap av EU-medborgare. Man hänvisar till luddiga formuleringar om att tiggeri inte är ”en acceptabel försörjning”.

Men de svenska myndigheternas agerande är bara ett i raden av exempel på den eskalerande hetsen mot romer som vi just nu kan bevittna i Europa. I Frankrike rivs romers läger, i Italien finns speciallagar för romer och i Danmark utvisas romer för att de sover på fel plats. Sveriges regering borde bekämpa fattigdomen och diskrimineringen, inte romerna eller tiggarna.

Migrationsminister Tobias Billström (M) försvarar utvisningarna eftersom han tycker att det är ”oärligt” att tigga. Istället för att prata om orsakerna till att människor tigger så riktas udden mot tiggaren, i det här fallet romer. Billström målar upp en bild där människor åker på någon form av tiggarturné genom Europa. Som ett eko från det tidiga 2000-talet när Göran Persson varnade för ”social turism” från de nya EU-länderna.

För den som själv aldrig utsatt sig för den förnedring det innebär att sträcka fram handen och be om pengar är det lätt att uttrycka sig så nedlåtande som Billström. Det är lätt att säga att ”tiggeri inte är någon godtagbar försörjning” och skicka ut den som tigger.

I ett värdigt samhälle ska ingen behöva tigga. Men moderaterna i Sverige har inte, lika lite som någon annan europeisk regering, lyckats utrota fattigdomen. Vi lever tyvärr i ett Europa där en relativt stor grupp människor tvingas ut på gatan för att klara sin försörjning, och där stora grupper människor utsätts för systematisk diskriminering som gör det oerhört svårt för dessa att försörja sig på ett vanligt arbete.

Om Billström orkade läsa sin egen utredning skulle han förstå att den extrema diskriminering som romerna utsatts för under decennier, och som pågår än idag, är den huvudsakliga förklaringen till varför romer idag är överrepresenterade bland de som tvingas tigga.

Miljöpartiet de Gröna var länge kritiska till EU som projekt men ett av de skäl som för några år sedan fick oss att svänga och acceptera unionen var just solidariteten med socialt utsatta, oavsett vilket europeiskt land de bor i. Den fria rörligheten ska inte bara gälla för varor eller ministrar, den ska också gälla för samtliga medborgare i unionen, oavsett etniskt ursprung.

Vi ställer oss idag positiva till det europeiska samarbete därför att det innebär att fattigdom och sociala problem är en gemensam angelägenhet för alla oss som bor här. Vår solidaritet upphör inte vid nationsgränsen.

Om det är kriminella ligor som är problemet: bekämpa kriminaliteten. Om det är fattigdomen som är problemet: bekämpa fattigdomen. Om det är diskrimineringen som är problemet: bekämpa diskrimineringen.

▪ Maria Ferm
Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: