Romerna är en utsatt grupp

[100915] Nekad att få hyra lägenhet, stoppad i butiken och trakasserad i skolan. Romerna i Sverige är ett utsatt och ofta diskriminerat folk. Under 2009 fram till februari i år har DO, Diskrimineringsombudsmannen, drivit åtta rättsprocesser som berör romer.

Tre av fallen handlar om romer som nekats att hyra lägenheter eller bli medlem i en bostadsrättsförening.

1. En kvinna med tre barn som ville köpa en bostadsrätt i Haparanda fick inte bli medlem i föreningen. Enligt DO:s stämningsansökan fick kvinnan veta att skälet var hennes romska tillhörighet. DO menar att agerandet är en allvarlig kränkning och yrkar på skadestånd på 100.000 kronor vardera till kvinnan och de tre barnen.

2. En kvinna skulle hyra en lägenhet i Finspång men när värden fick veta att kvinnans man var rom revs kontraktet. DO menade att kvinnan utsatts för etnisk diskriminering men det höll inte hyresvärden med om. Fallet slutade med en förlikning där kvinnan fick 40.000 kronor.

3. En man i Ulricehamn skulle få hyra en lägenhet men när värden fick veta att han var rom blev det ingen uthyrning. Värden friades i tingsrätten men Hovrätten för Västra Sverige dömde honom för diskriminering. Skadeståndet blev 40.000 kronor plus att värden fick betala rättegångskostnader på omkring 75.000 kronor.

Två av DO:s rättsfall handlar om romer som inte fått handla i butiker. Ägaren till en pälsaffär i Örebro dömdes i tingsrätten för både diskriminering och trakasserier eftersom han kommenterat kvinnornas klädsel. Ägaren fick betala 20.000 kronor vardera till de fyra romska kvinnorna som inte fått komma in i butiken.

I Linköping pågår just nu ett fall där DO stämt en butiksägare för diskriminering och trakasserier. Ägaren hejdade två romska kvinnor från att handla en present i affären.
I skolorna är det vanligt att romska barn drabbas av mobbing och trakasserier. En kommun i Småland har stämts av DO för att man inte agerat när två romska barn blivit kallade ”zigenare” och misshandlats. DO stämmer också kommunen för att barnen inte erbjudits modersmålsundervisning i romani chib eller finska.

Även på arbetsplatser förekommer diskriminering och en kvinna som jobbade inom hemtjänsten i Torsås kommun anmälde att hon trakasserats av sina medarbetare. Efter en förlikning fick hon 40.000 kronor.

En kvinna som var konferensdeltagare på ett hotell i Norrköping fick flera gånger frågan om hon var gäst på hotellet. Hotellet dömdes i tingsrätten och fick betala 8.000 kronor i skadestånd.

Under 2009 fick DO ta emot 30 anmälningar om diskriminering mot romer.

▪ Ann-Helén Laestadius

I en enkät gjord av DO svarade nära 30 procent av de tillfrågade att de under de senaste fem åren upplevt att de nekats att köpa eller hyra bostad på grund av etnisk tillhärighet.
Hälften av de tillfrågade uppgav att de förolämpats eller trakasserats av sina grannar.
Källa: DO:s rapport: ”Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden”.

Ytterligare rapporter om diskriminering av romer finns att ladda ner på DO:s hemsida.

Texten här bredvid har tidigare varit publicerad på Minoritet.se en site för våra nationella minoriteter.

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: