Baker/Ismael/Ismael – Kriget mot Iraks kultur

[121003] Undertitel: Varför museer plundrats, bibliotek bränts ned och akademiker mördats. Varför resulterade invasionen av Irak 2003 i en sådan kulturell förstörelse?

Det konventionella svaret är att det berör på dålig planering och otur i projektet att befria irakierna. Författarna till denna bok ger en helt annan bild av vad som skett. De visar att invasionen syftade till att rasera den irakiska staten för att omvandla den till en västvänlig lydstat.

Det kaos som uppstod efter invasionen var ingen olycklig tillfällighet utan en medveten avsikt. En situation skulle skapas så att statsapparaten underminerades. Förutom förstörelsen av museer och bibliotek dokumenteras riktade mord på närmare 500 akademiker, kidnappningar och fördrivandet av tusentals läkare, jurister, konstnärer och andra intellektuella; allt i avsikt att försvaga den irakiska staten.

Författarna driver tesen att invasionen inte hade för avsikt att befria ett folk med en stor medelklass, som självt skulle kunna utveckla en demokratisk kultur.

Förlag: Alhambra 2011

/CW

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: