Michael Collins (red) – Illustrerad Bibel

Bokomslag

[121010] En namnkunnig samling personer kopplas till innehållet i denna bok och redaktören Michael Collins själv har examen från Påvliga institutet för kristen arkeologi och är dessutom präst i katolska kyrkan.

Illustrerad Bibel har onekligen ett starkt fokus på just bilder. Redan på försättsbladet, som håller ihop omslaget med inlagan, presenteras en klassisk målning av Michelangelo. Vi får även se fina bilder på den äldsta bevarade kilskriften i lera och dödahavsrullarna. Till detta kommer ett antal historiska kartor över de viktigaste områdena runt kristendomens vagga.

Boken är ett praktverk och dess tydliga fokus på illustrationer gör innehållet mycket lättillgängligt. Beskrivningen av innehållet i Bibeln sker utan några särskilda tolkningar och är väl tänkt att attrahera nya medborgare i en alltmer sekulariserat del av Västvärlden.

Bibeln har genomgått historiska omtolkningar, där huvudfåran gått från att Bibeln är Guds bokstavliga gåva till mänskligheten till att vara en fråga om tolkningar. Historiska perspektiv på frågan om varför Bibeln överhuvud taget har tillkommit och hur den använts genom åren saknas däremot.

Övers: Margareta Brogren/Aners Brogren
Norstedts 2012

/CW

Bokomslag

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: