Lars Fr H Svendsen – Rädslans filosofi

Bokomslag

[130116] Boken tar sin utgångspunkt från terrorattacken i Oslo 2011 av Anders Behring Breivik – en attack som sätter fokus på det omöjliga att hindra det som upplevs som irrationellt.

Det saknas kollektiva strukturer som kan planera bort hot som dessa och kvar blir de enskilda individerna som har att möta hoten. I förlängningen blir rädslan något som kan utnyttjas av medier och politiker. Rädsla hänger intimt samman med den politiska utvecklingen och i vilken mån det finns trygghetssystem där kollektivet garanterar livets nödtorft för individen.

Första kapitlet handlar om några av dessa huvuddrag i rädslokulturen, medan det andra tar upp frågan om vad rädsla är. Författaren anger evolutionen som en grundläggande storhet för vårt biologiska ursprung. Rädslan är helt enkelt en del av vår tillvaro som art.

Övriga kapitel handlar om rädsla och risk, rädslans attraktion, rädsla och tillit, rädslans politik och bortom rädslan?
/CW