Kampen på Pennygången angår oss alla

[130221] Är det rätt att låta privata och kommunala bostadsbolag lyxrenovera hela bostadsområden och samtidigt rasera de väl fungerande sociala strukturer som funnits i dessa områden? Är det rätt att göra stora förändringar utan att hyresgästerna ges ett stort inflytande?

Många av allmännyttans hus med relativt centrala lägen har sålts och omvandlats till bostadsrätter. Samtidigt som bostadsbristen åter har ökat, har priserna på bostadsrätter och småhus stigit som en raket. Privatiseringen av boendet har skapat större samhällsklyftor än vad lönerna förmått göra.

Denna våg av privatiseringar av allt från boende till skola och omsorg har blivit den övergripande metoden för att nedmontera välfärdssamhället. Samtidigt ökar klyftorna i samhället, vilket på sikt hotar även vinnarna i detta ekonomiska spel.

Det som på ytan ser ut att vara en individuell och privat angelägenhet är i högsta grad politisk. Vad som händer med ett bostadsområde när det av privata företag utsätts för en chockbehandling i form av renovering som i praktiken tvingar en stor del av hyresgästerna att flytta därifrån, är inte bara en fråga för enskilda individer. Det är politik. Vad som händer när bostadsmarknaden privatiseras och klyftorna i samhället ökar, är inte bara en fråga för enskilda individer. Det är politik. Vad som händer när sociala bostadsmiljöer slås sönder och medborgarna skiktas i alla välfärdsfrågor är i högsta grad politik. Precis som det var ett politiskt beslut att sälja ut allmännyttan.

Konflikten mellan de boende på Pennygången i Göteborg och fastighetsbolaget Stena är därför större än de personliga öden som drabbar hyresgästerna i området. Konflikten handlar även om vilket samhälle vi vill ha framöver. Vi som anser att mycket av det gamla välfärdssamhället som vi kände det på 70-talet hade sina förtjänster, bör ge vårt stöd till de boende på Pennygången.

Alba.nu låter de boende på Pennygången komma till tals i detta temablock. Av texterna att döma består aktionsgruppen av både kunniga och engagerade hyresgäster. Om det visar sig att det finns ett vitalt socialt kapital även hos Stena Fastigheter kanske du även får läsa något från det hållet här framöver.

▪ Christer Wigerfelt

Den nu aktuella videokrönikan handlar om just Pennygången. En ny kommer inom kort.

Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: