På väg bli rumsrena?

Vinjettbild

[130701] VinjettbildOpinionssiffrorna för Sverigedemokraterna sjönk inte efter järnrörsskandalen, som avslöjades av tidningen Expressen i höstas. Vilka är det som ger partiet sitt stöd? SOM-institutet ger sig på ett försök till analys.

Varje höst gör SOM-institutet en undersökning om svenskarnas inställning till olika samhällsfrågor och lagom till sommaren publicerar de sina resultat med kommentarer och analyser. Ofta kan man följa hur attityden till en viss fråga utvecklas under tid eftersom man började med sina undersökningar 1986. Vissa frågor har kommit till, andra försvunnit.

Årets rapport kallas man Vägskäl. Institutet tror att några frågor pekar mot nya vindar inom flera samhällsfrågor. Arbetsmarknadsfrågor, som sysselsättningen, har länge haft störst tyngd. Frågor om invandringens och integrationens betydelse har tagit ett stort kliv upp i betydelse enligt redaktörerna till rapporten. Men siffrorna låg trots allt högre när Ny Demokrati dök upp i början av 1990-talet. Författarna menar att Sverigedemokraterna (SD) nu står inför samma vägskäl som Ny Demokrati, dvs etablera sig som ett stabilt riksdagsparti eller försvinna.

Vilka är det då som röstar på SD? Det har undersökts även av andra och resultaten överensstämmer i stort. Här finns vissa möjligheter att gräva mer i materialet. Det visar sig att det främst är yngre  personer som röstar på eller stödjer SD, gruppen i åldersspannet 16-29 år. Det är dessutom i denna grupp som könsskillnaderna i stödet är som störst. Här är det männen som attraheras. Eller missnöjda yngre män, som många hävdar. Det skulle kunna förklara varför järnrörsskandalen inte tycktes ha någon negativ effekt på stödet för partiet.

SD har på några år fått stärkta sympatier, men det har inte breddat basen för partiet utan snarare fördjupat sympatierna inom den ursprungliga gruppen. SD-sympatisören tillhör inte de svagast utbildade utan huvudbasen är medelutbildade och vanligen inte arbetslösa. Bland de arbetslösa stiger sympatierna. De högutbildade är än så länge inte särskilt attraherade.

Kvinnorna är överlag svagt intresserade och vi ser nu hur partiet här försöker fylla denna lucka, men trots en svag utjämning består sympatisörerna till ungefär två tredjedelar av män. De unga kvinnor som anger SD som bästa parti är fortfarande färre än manliga pensionärer, en grupp som normalt inte rör sig särskilt mycket inom partiutbudet. Bland manliga väljare är intresset som lägst i åldern 30-49 år.

En sak som talar för att SD är ett typiskt missnöjesparti är att sympatisörerna har lågt förtroende för  svenska politiker. Det öppnar för möjligheter att koppla detta faktum till någon politisk symbolfråga. Här är det invandringen som knyter ihop säcken och skapar bilden av partiet som invandrarfientligt. Det är ett mönster som vi ser i flera andra länder i Europa. Med tanke på att EU kan förväntas få en svag ekonomisk utveckling under ytterligare ett antal år ska man inte bli förvånad om SD kommer att växa ytterligare.

▪ Christer Wigerfelt

BokomslagLäst i SOM-undersökningen

SOM-institutet (Samhälle, Opinion, Medier) är knutet till Göteborgs universitet. Man samlar årligen sedan 1986 in opinionsvindar bland svenskarna i olika samhällsfrågor. Här presenteras varje månad svenskens attityd i någon fråga vi funnit intressant. Svaren baseras på frågor som ställdes under hösten 2012. Ibland studeras svaren till en viss fråga under flera år, vilket gör det möjligt att utläsa trender av olika slag.

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: