Myndigheter och politiker i pardans

[131001] VinjettbildDet har blivit ett större fokus på de högsta cheferna inom offentlig verksamhet under de senaste åren. Det har inte minst Angela Bermudez-Svankvist, generaldirektör för arbetsförmedlingen, fått erfara. Dåliga opinionssiffror blev till slut hennes fall.

På sätt och vis är det svårare att vara högsta chef inom offentliga myndigheter än inom det privata näringslivet. För offentlig verksamhet gäller viss insyn, vilket behövs för att demokratin ska kunna fungera. Inom den privata sektorn gäller helt andra regler. Här är ett demokratiskt sinnelag emellanåt grund för uppsägning och insynen är starkt begränsad. Janne Josefsson ville för många år sedan göra ett grävande reportage om Volvo. Men han blev aldrig insläppt och reportaget kunde inte fullföljas. Sedan dess har det i princip varit granskning av den offentliga verksamheten som gäller för svenska journalister.

Vilket också är viktigt att utföra. Men mediernas bevakning av den offentliga verksamheten blir i sin tur opinionsbildande för hur vi medborgare skapar oss bilder av hur denna fungerar. I SOM-undersökningen Vägskäl 2013 – 43 kapitel om politik, medier och samhälle – får vi en spegling av opinionens svängningar under de senaste åren.

Sören Holmberg, mest känd som valforskare och TV-kommentator under valnätterna, kommenterar forskningsprojektet Kvalitet i offentlig verksamhet. Mätningarna började 2010. Tanken är att vi ska få en längre tidsstudie om våra attityder till offentlig förvaltning. Vi, ja i statistisk mening, har svarat på frågor som ”Hur anser du att följande myndigheter sköter sina uppgifter?” och ”Hur tycker du att den verksamhet fungerar som bedrivs på följande områden i det landsting/region eller kommun där du bor?”

När man läser rapporten idag kan man bli förvånad över opinionsläget. I topp bland myndigheterna ligger Polisen och Skatteverket. För egen del är jag inte förvånad över det positiva omdömet för Skatteverket, här fungerar kontakterna ofta smidigt och effektivt. Och då handlar det ändå ytterst om vår privata ekonomi. Polisens verksamhet har under de senaste månadernas många omskrivna händelser försatt dem i betydligt sämre dager; först i samband med upploppen i vissa storstadsförorter, därefter för sina register av romer. Men det positiva omdömet pekar ändå på att vi medborgare betraktar polisens verksamhet som central för vår säkerhet. Eller rent av trygghet.

Generellt finns inga större skillnader i inställning till olika myndigheter mellan män och kvinnor. Sören Holmberg menar att det är ett viktigt resultat för tilliten till samhällets institutioner och demokratin. Ju mer neutral verksamheten är, desto större tillit till institutionerna. När det gäller olika åldersgrupper är skillnaderna tydligare. Ibland kan dock förklaringen vara att olika åldersgrupper har olika stor kontakt med olika myndigheter. Mer generellt gäller att högre tjänstemän har en mer positiv inställning till myndigheter än andra grupper.

Så var det frågan om förtroendet för Angels Bermudez-Svankvist. Arbetsförmedlingen fick det mest negativa omdömet av alla uppmätta myndigheter. Som med alla offentliga myndigheter handlar det om behandlingen av oss medborgare, den speciella organisationens inre liv och kopplingarna till politik. Ofta ser man hur en fråga kopplad till en viss myndighet bollas mellan förvaltning och politiker. Alla skyller på alla andra. Men man bör hålla i minnet att det är politikerna som sätter ramarna för förvaltningarnas uppdrag.

Egentligen var det kanske ingen större överraskning att det var tjänstemannen Angela Bermudez-Svankvist som tvingades att gå. Ministrarna tycks vara fastlimmade med betydligt segare klister. Så kanske är det Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson som skyndsamt nu bör se över sin organisation. Detta verk betraktas i undersökningen som den näst sämsta myndigheten.

▪ Christer Wigerfelt

Bokomslag

Läst i SOM-undersökningen

SOM-institutet (Samhälle, Opinion, Medier) är knutet till Göteborgs universitet. Man samlar årligen sedan 1986 in opinionsvindar bland svenskarna i olika samhällsfrågor. Här presenteras varje månad svenskens attityd i någon fråga vi funnit intressant. Svaren baseras på frågor som ställdes under hösten 2012. Ibland studeras svaren till en viss fråga under flera år, vilket gör det möjligt att utläsa trender av olika slag.


Tidigare texter:

Juli
På väg bli rumsrena?
Augusti
Demokratins spelregler förändras?
September:
En bil är inte bara en bil

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: