Magnus Berg – Ett ömmande hjärta. Vidkärrs barnhem i Göteborg 1935–76 och därefter

[140428] Vidkärrs barnhem i östra Göteborg invigdes i november 1935. Anläggningen var då landets största. Byggnaderna präglades av funktionalismens ideal och beskrevs som ”ultramoderna”. Här togs ett kommunalt krafttag för att organisera det stora behov av vård som många barn behövde när deras föräldrar av olika anledningar inte mäktade – eller inte ansågs mäkta. Vidkärr var ett så kallat upptagningshem där barnen vistades i väntan på fosterhemsplaceringar eller på att få återvända till sin familj. Men många återkom gång på gång.
I Ett ömmande hjärta har etnologen Magnus Berg granskat det som finns dokumenterat om Vidkärr i arkiven. Han har också tagit del av berättelser från personer som varit på hemmet som barn, delvis genom egna intervjuer. Även före detta personal har intervjuats.
Diskrepansen är total mellan vad som står handlingarna och vad som framkommer i de individuella berättelserna.

Författaren Magnus Berg är docent i etnologi och universitetslektor i museologi.

Ett ömmande hjärta är utgiven av A-Script Förlag 2014