Svensken om vinster inom välfärden

[140602] VinjettbildSkola, vård och omsorg är viktiga välfärdsfrågor inför valet. Vad anser vi väljare om dessa frågor? Det har SOM-institutet undersökt.

Välfärdsfrågor är viktiga för oss svenskar. Vi har sedan efterkrigstiden att en grundtrygghet har blivit en grundbult i vår tillvaro, att livet inte behöver rasa samman om vi blir arbetslösa eller sjuka. Men under de senaste decennierna har vi kunnat se hur denna självkänsla successivt har naggats i kanterna. Lennart Nilsson på SOM-institutet har ansvarat för en undersökning som mäter vår inställning till välfärdsfrågor.

Sedan 1986 har SOM-institutet undersökt vår inställning till den offentliga sektorn. Frågan har då formulerats som om vi ska öka eller minska den offentliga sektorn. De som är ljumma i frågan eller inte velat svara kan då räknas bort. Enligt den metoden ville svenska folket minska stödet till den offentliga sektorn fram till början av 90-talet. Därefter har opinionen varit den motsatta. Sedan mitten av 90-talet ganska stabila styrkeförhållanden mellan dem som vill minska och dem som vill öka den offentliga sektorn. Under de senaste åren har skillnaden mellan ståndpunkterna ökat. I den senaste mätningen 2012 ville 21 procent minska den offentliga sektorn , medan 43 procent ville öka den. Opinionen följer i stort sett dagens uppdelning mellan rödgrön opposition och allianspartier plus SD.

De som vill minska den offentliga sektorn vill normalt minska skatterna. Men i den senaste mätningen 2012 har vi delvis motsägelsefullt resultat. Här gör man i undersökningen ett balansmått på för eller mot skattesänkningar. Gränsen går fortfarande gränsen mellan opposition och allians plus SD. Starkast motståndare till skatteminskning finner man hos V-väljare, medan de starkaste förespråkarna finns hos SD och M.

På frågan om vinster i välfärden är dock partisympatierna tämligen enstämmiga. Bland riksdagspartiernas väljare är det bara moderaterna som vill att sjukvården ska bedrivas i privat regi, alla andra är emot. Alla är emot mer satsning på friskolor, alla vill förhindra företag med vinstsyfte att bedriva sjukhus, alla är negativa till att låta privata företag ansvara för äldreomsorgen. Man kan alltså hävda att flera av partierna går i otakt med sina väljare.

I denna undersökning görs även en historisk exposé över vår inställning till privatisering av offentlig verksamhet mellan 1987 och 2012. Frågeställningen är starkt kopplad till tidsandan när den ställs. 1987 fanns inte mycket att fundera över alls när det gäller privatisering. Runt 1990 kommunaliserades skolan och några år senare infördes skolpeng och friskolor. En miljöpartist såg för sitt inre en kooperativt driven skola, gärna i glesbygd. Idag häller vi skattepengar rakt ner i vinstdrivande företags svarta hål i form av skatteparadis. I det här fallet tycker jag att långa tidsserier av en given fråga bör tas med en stor nypa salt. SOM-undersökarna har nog blivit fångade av sin egen fascination inför alla siffror de är satta att bearbeta.

Och snart presenteras nästa SOM-rapport från den undersökning som gjordes hösten 2013. Vi ser förstås fram emot den.

▪ Christer Wigerfelt

BokomslagLäst i SOM-undersökningen 2013

SOM-institutet (Samhälle, Opinion, Medier) är knutet till Göteborgs universitet. Man samlar årligen sedan 1986 in opinionsvindar bland svenskarna i olika samhällsfrågor. Här presenteras varje månad svenskens attityd i någon fråga vi funnit intressant. Svaren baseras på frågor som ställdes under hösten 2012. Ibland studeras svaren till en viss fråga under flera år, vilket gör det möjligt att utläsa trender av olika slag.

Tidigare texter:
Juli 2013:
På väg bli rumsrena?
Augusti:
Demokratins spelregler förändras?
September:
En bil är inte bara en bil
Oktober:
Myndigheter och politiker i pardans
November:
EU-skepsis blandad med tillförsikt
December:
Ökat intresse för våra internetvanor
Januari 2014:
Våra alkoholvanor förändras
Februari:
Biblioteket i våra hjärtan
Mars:
Från statusnalle till socialt verktyg
April:
Staden och kulturen
Maj:
Ett spöke under radarn

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: