Svante Nycander – Makten över åsikterna

[141112] Den som intresserar sig för den svenska pressens historia och hur press och politik interagerade under det svenska välfärdsbyggets mest optimistiska år på 1960- och -70-talen bör inte missa Svante Nycanders Makten över åsikterna.

Svante Nycander var ledarskribent på Dagens Nyheter under den tid då tidningen hade två chefredaktörer, den ena med politisk orientering och den andra med kulturell. Sven-Erik Larsson och Olof Lagercrantz var ett extremt omaka par i alla tänkbara avseenden, inte minst åsiktsmässigt. Larsson var liberal och stred för en fri marknad särskilt på jordbruks- och livsmedelsområdet. Lagercrantz var kulturradikal, vänstersympatisör och gripen av de nya socialistiska strömningarnas kritik av kapitalismen och den fria marknadens konkurrens och sociala ansvarslöshet.

Svante Nycander ger en ingående skildring av det inre maktspelet på DN, som vid den här tiden var landets utan jämförelse mest inflytelserika medieröst. Det är ingen intellektuellt sprudlande framställning, snarare torrt och samvetsgrant redovisande. Men det handlar om den tid då dagens politiska landskap formades, det började gå upp för de borgerliga att de kunde ha mer att vinna på att gå samman i allianser än på att strida inbördes, ideologiska skillnader till trots. Samtidigt började tecknen bli tydliga på att den socialdemokratiska inflationsdrivna välfärdspolitiken måste köra på grund. Skildringen av denna utveckling och hur den påverkades av starka pressröster är behållningen av Nycanders bok.
/Christian Swalander

Svante Nycander, Makten över åsikterna är utgiven av Atlantis 2014

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: