Cykeln är så snäll så snäll..?

[150306] Vinjett Bikes and CarsJag måste erkänna, att jag riktigt hatar cykeln i storstaden, särskilt i Köpenhamn, där den numera omtalas som ett lika stort trafiksäkerhetsproblem som bilen. Bilar stannar gärna för fotgängare, det gör inte cyklisterna. De har tillägnat sig ett moraliskt herradöme och angriper i flock.

Det är inte synpunkter man vinner politiskt mandat på. Men de dyker upp efter Fredrik Gerttens roliga och uppbyggliga film Bikes vs Cars. De kommer också till uttryck i filmen, när en dansk taxichaufför har ordet. Men det är naturligtvis inte huvudsaken.

Fredrik Gertten har en jättetalang för att levandegöra de problemställningar han utsätter för sitt filmande, så även här. Inte minst bildmässigt. Absurda utvecklingskurvor genom nittonhundratalet, privatbilismens numera rent ut larviga karaktär – tillsammans med den av goda grunder djupa fascinationen av den: bilens skönhet, känslan av att lägga sig på vägarna… absoluta ögonblick av lycka, som man måste avstå från, men definitivt inte utan smärta.

Det började tidigt. Redan 1983 lät Federico Fellini i 8 1/2 Marcello Mastroianni flygande ta sig ut ur bilen i vilken han satt fast strax utanför Rom, där hela överklassen satt och glodde utan att kunna röra sig ur fläcken. Jag upplevde samma bilkö på sjuttiotalet, fast värre. Vi skulle göra en söndagsutflykt med barnen längs Via Appia Antica. Tre fjärdedelar av dagen gick åt med att köa. Därefter valde vi att uppsöka stadens parker i stället.

Man frågar sig gärna varför fantasilösheten är så skriande vad nya uppslag angår. Antibilismen tillhör klagopartierna, inte dem som främjar entreprenörskap och handlingskraft. Cykeln är ett alternativ till bilen men kan inte bli enda möjligheten. Då har vi bums dessa livsfarliga svärmar som numera lägger sig över Köpenhamns gator och torg, särskilt i rusningstid. Hur svårt kan det vara att etablera spårvagnar och elbussar?!

Det är också fascinerande – och ett exempel Gertten inte tar upp – hur i Köpenhamn Christiania, som genom sin cykelkärra varit en verklig medskapare till Köpenhamns identitet som cykelstad, i dessa dagar själv blir utsatt för en cykelattack, genom att kommunen önskar förbinda båtlederna mellan Själland och Holmen, där Christianshavn ligger, genom att lägga en cykelled tvärs igenom fristaden! Vilket fullkomligt skulle förstöra friden som vilar över denna unika stadsdel, samt omstrukturera miljön genom det antal buisness som av naturliga skäl snart skulle uppstå längs vägen, numera fantasifulla och absolut lugna bostadskvarter.

Christiania är redan nu huvudstadens största turistattraktion. Föreslagna cykelled skulle kunna bli det lömska sättet att slutligen krossa den dröm så många retat sig på.

Mitt svar efter Gerttens film är att cykeln visserligen går an, men utan komplement i form av fortskaffningsmedel av större format växer även den till ett hot. Masscyklism passar knappt på ett giro, fartens tjusning förför och förfärar och betraktas bäst på avstånd.

Visdom växer genom vandring och den måste gå långsamt, i hjärtats takt. Minns Fablernas Värld – simma lugnt!

▪ Kjerstin Norén

Bikes vs Cars
regi: Fredrik Gertten
Sverige 2015

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: