Patrick Modiano – På den förlorade ungdomens café

[151029] På den förlorade ungdomens café gavs ut i Frankrike år 2007, men har inte översatts och kommit ut i Sverige förrän i år. Frågan är väl om det hade blivit av om inte Patrick Modiano fått Nobelpriset i litteratur förra året.

Boken är en typisk Modiano, och har alltså alla de kvaliteter som motiverade priset. Främst känslan av grundläggande existentiell osäkerhet som frammanas av hur människorna och deras handlingar är på något vis onåbara för berättaren medan geografiska fakta som adresser och byggnaders utseende skildras med knappologisk korrekthet. I centrum finns en ung kvinna, Jacqueline, som håller till på ett café, Condé, dit berättaren går. Han försöker få reda på något om henne, vilket blir allt svårare medan han följer hennes vägar i staden. I bokens mittdel för Jaqcueline ordet själv. Vi kommer henne närmare, men förblir ändå lika osäkra på henne som hon själv verkar vara. Så följer ytterligare en del av boken där Jacqueline följs av en namngiven berättare tills ett brutalt tragiskt slut inträffar. Boken är givetvis ett måste för Modianofansen, och för läsare som vill bekanta sig med författarskapet kan den med sin centrala ställning bland verken och sin typiska tematik rekommenderas.

Grate förlag 2015
Översättning: Matthias Andersson och Mikael Furugärde

Christian Swalander

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: