Stillebenkonstens återkomst

The perfect hostess

[160506] Stilleben är temat för den unika, internationella utställning som invigs lördag 7 maj för att vara sommarens stora utställning i Konsthallen, Bohusläns museum i Uddevalla. Åtta av ett 70-tal representerade konstnärer kommer att närvara vid vernissagen. Syftet är att återuppliva och omdefiniera en genre, som för tankarna till 1500-1600-talsmästare och här fås att kommunicera med ett urval målningar från museets egen exklusiva ”Johnssonsamling”.

Att låta samtida konstnärer kommunicera med äldre tiders konst görs då och då i utställningar i syfte att skapa dialog över tid och rum och ge nya infallsvinklar. Med utställningen Nature Morte har curatorerna, tillika konstnärerna Michael Petry (direktör för Museum of Contemporary Art i London) och Roberto Ekholm valt ut ett 70-tal verk av europeiska konstnärer för att visa på att stillebengenren långt ifrån är en historisk företeelse utan tar sig allehanda uttryck också i samtidskonsten. Själva hör Petry och Ekholm till dem som bidrar med verk som direkt relaterar till målningar ur Bohusläns museums förnämliga samling äldre måleri med egen hall en trappa upp och som går under namnet Johnsonsamlingen, en samling som en gång donerats genom testamente av affärsmannen John Johnsson. Han var hängiven konstsamlare, född i Bohuslän, länge bosatt i Uddevalla men bodde när han dog 1951 i Ulricehamn. Ur denna förnämliga samling har nu, i samarbete med co-curator och konsthallsansvarige Agneta von Zeipel, ett antal målningar valts ut att ge utställningen lokal förankring.

Nature Morte är trots titeln en levande samling bildkonst även om döden är påtagligt närvarande som en av de teman som förknippas med begreppet stilleben. Det är inte fel att pricka in någon av de visningar som är planerade för att få hjälp att orientera sig i den mångfald av verk som är fördelade i Konsthallens olika rum. I samband med vernissage kanske man till och med får chans följa curator Michael Petry in i bilderna och få hjälp att tolka in metaforer, symbolik och andra eventuella signaler, som politiska, som kan utläsas.

Stor skillnad är det mellan en fisk i ett äldre verk och till exempel Cindy Whrights surrealistiska målning, där ett anklagande öga stirrar ut mot rummet från en rensad fisk som fått sin sista vila intryckt till sista millimetern i ett alltför litet akvarium. Döden är ett av de teman som utställningen behandlar, i allegorisk eller symbolisk form.

Verk av Roberto Ekholm
Ett kraniums metaforiska betydelse i äldre konst anknyter Roberto Ekholm till med ”Untitled the Healier” ett kranium på en encyklopedisk bok.

Utställningen är en reell utflykt i olika tekniker. Det är ett botaniserande i verk från måleri, teckning, skulptur, installationer till fotografi och video. Målningar som ser ut som fotografier eller fotografier som ser ut som målningar är ett återkommande fenomen. Stilleben kan förutom i döden indelas i genrer som flora, fauna, mat och hus och hem. I flera fall kan man spåra en underliggande politisk innebörd.

Verk av Janne Malmros
Janne Malmros har klippt ur blommönstret på pallens tyg och klistrat det på väggen.

Vad kan man då läsa ut ur till exempel en målning från 1600-talet som mest föreställer ett vackert uppdukat bord till en måltid? Jo, att den rikedom det låter antyda signalerar att målningens ägare var både gudfruktig och rik och att det ena är en följd av det andra som en guds gåva. På liknande sätt vill Rebecca Scott med sitt tillsynes klassiska stilleben The Perfect Hostess från 2006 i stället göra ett inlägg i genusdebatten. Grymmast är dock Rigoberto A Gonzales målning från 2015 So that they learn to be respectful. Det är en målning av ett avhugget huvud i en teknik som ger den en historisk prägel men som berättar vad som kan hända i vår samtid, om man får drogkartellerna på gränsen mellan Mexico och Texas emot sig.

The perfect hostess
The Perfect Hostess, målning av Rebecca Scott

Nature Morte är en utställning som vill visa att den genre som vanligtvis förknippas med ett historiskt måleri alls inte är död utan har fått en renässans. För Uddevallas del, förutom att ge en utblick i europeisk samtidskonst, kan resultatet också bli ett ökat intresse för museets egen Johnssonsamling. Nature Morte har tidigare gjorts i Stavanger och ska fortsätta till olika platser i Europa för att avsluta i Guildhall Art Gallery i London, hela tiden med andra lokala inslag. Projektet omfattar också en rikt illustrerad bok på temat.

Foton från utställningen Britt Nordberg

▪ Britt Nordberg
Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: