Lina E Johansson & Maja Lagercrantz – Cykla!

[160510] Vi stoppar inte trafiken, vi är trafiken. Så trotsigt triumferande lyder en kapitelrubrik i boken Cykla! Två hjul som förändrar världen där cyklandets historia, internationella samtidssituation och tänkbara framtider belyses på ett både roande och tänkvärt sätt.

Boken bygger på en radioserie på cyklingstemat, och det känns väl motiverat att också presentera materialet i tryckt form. Här görs utblickar mot cyklingsintensiva städer som Amsterdam och Köpenhamn, och ett särskilt intressant exempel är Bogota i Colombia, där en omfattande satsning på cykelinfrastruktur ägt rum på initiativ av borgmästaren Enrique Penalosa, som när bilisterna klagade svarade att utrymmena mellan husen är för värdefulla för att blockeras av bilar, där ska man leka, kyssas och göra affärer. Ekonomiska skäl, miljöskäl och hälsoskäl talar för ett ökat cyklande, vilket på ett ytterst övertygande sätt framgår av den här boken.

Frågan är bara om kineserna kan tänkas vända tillbaka från den ökande massbilismen till cyklandet. Eller om man i USA kan tänka om. Det finns skäl att hoppas, otroligt nog. /CS

Lina E Johansson och Maja Lagercrantz
Cykla! Två hjul som förändrar världen
Ordfront 2016

Taggar
Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: