Jenny Erpenbeck – Natt för gott

[160523] Natt för gott handlar om en kvinna med alternativa liv som alla avslutas med döden i olika åldrar. I den första av bokens fem huvudkapitel, eller böcker som de benämns, dör kvinnan redan som spädbarn, och hennes familjebakgrund framträder när de sörjande samlas för att begrava den lilla, och med henne hela det livsöde som naturligt sett inte skulle förverkligas, men som i Jenny Erpenbecks superintelligent komponerade roman ändå kommer att realiseras.

Den återkommande levande och döda har judiskt påbrå, och ett av bokens teman är den antisemitism som hade starkt fäste i Europa långt före Hitler och beredde marken för den nazistiska folkmordspolitiken. I ett avsnitt finns kvinnan i Moskva under Stalintiden och är sysselsatt med att för tredje gången skriva den självbiografiska redogörelse myndigheterna tvingar folk att lämna in för att de ska avslöja sig själva så att de kan tillintetgöras i åsiktsterrorns namn. I ett annat liv får hon uppleva hur muren faller, och hur då en total omvälvning av samhällsvillkoren som egentligen måste uppfattas som positiv föder en stor sorg över en förlorad värld där man trots allt varit hemma och delaktig i ett på sitt sätt meningsfullt sammanhang. Med Natt för gott skriver Jenny Erpenbeck in sig i en stor tysk/tyskspråkig litterär samvetstradition med namn som Hans Fallada, Heinrich Böll, Günther Grass, Hertha Müller och Elfriede Jelinek.

Jenny Erpenbeck
Natt för gott
Bonniers 2016
Övers: Ulrika Wallenström

/Christian Swalander

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: