Ett nördintresse skildrat på bästa sätt

bokomslag

[160623] Jag kommer aldrig mer att kunna se ett flygplan utan att tänka på Maria Küchens bok Att flyga. Här synas flyget och flygandet ur alla tänkbara aspekter på det oemotståndligt fascinerande vis som bara kan förekomma där stor kunskap förenas med ett djupt personligt intresse.

Genremässigt hör boken hemma i den kvalificerade essäistiken med filosofiska, historiska och psykologiska utblickar samtidigt som den också har mycket att ge den mer nördigt flygtokige, som alltså erbjuds en möjlighet att om så önskas vidga sina vyer.

Maria Küchen är ju en ytterst mångsidig författare, med ett antal, diktsamlingar, romaner och ungdomsböcker bakom sig. Hon lyckas ändå överraska med Att flyga, som är ett så spännande avsteg från det skönlitterära till det fackboksmässiga där ändå den skönlitterära kvaliteten finns med och bidrar till den berörande läsupplevelse som boken är. Vi följer Maria Küchen när hon tillsammans med sina barn besöker flyguppvisningar där stridsflygplan piruetterar i luften och vi är med henne när hon i ett segelflygplan upplever den tysta skönheten och storslagenheten i den långsamma dansen med stigande vindar.

Hon simulatorflyger JAS-Gripen och skriver den spännande berättelsen om det svenska stridsflygets utveckling med flyghistoriska framstegssymboler som Tunnan, Lansen, Draken och Viggen. Krigsmaskiner förvisso, men också exempel på teknologiska underverk som visar vilken enorm kreativitet och vetenskaplig kompetens som människans virvlande och dundrande framfart mellan himmel och jord burits fram av.

Ett avsnitt ägnas det så kallade tygflyget, alltså sådant som ballong- hang-gliding- eller skärmflyg. Givetvis är Maria Küchen ute och färdas i luftballong och för här som i andra sammanhang intressanta samtal med flygarna. Vari består deras fascination, hur ser de på riskerna kontra den förhöjda upplevelsens värde, vilka insatser gör de personligen och ekonomiskt, för att kunna ägna sig åt sitt intresse?

Som Maria Küchen själv konstaterar är både flyget och flygintresset fortfarande mest arenor för män, det bidrar ju till en känsla av glad överraskning när man får boken i sin hand. Men det visar sig också vara många och alltfler kvinnor som på olika sätt ägnar sig åt flyg och flygning, från skärmflygare som oförväget kastar sig ut från höga höjder för att söka uppvindarnas lyftkraft till de kvinnliga trafikpiloter som blir alltfler, ofta i länder som annars inte utmärker sig för någon högre grad av frihetsutrymme för kvinnor som Indien eller Saudiarabien. Den svarta stridsflygpionjären Bessie Coleman ägnas ett avsnitt, och en annan pionjärs, Amelia Earharts, mystiska och mytiska försvinnande analyseras.

Boken sträcker sig i tid från Ovidius i antikens Rom, som i sina Metamorfoser låter Daidalos uppmana sonen Ikaros att flyga mitt mellan himmel och hav för att inte hans vingar ska svedas av solen eller tyngas av böljorna till fredsaktivisters aktioner mot hur svenska flygvapnet samövar med NATO-flyg.

Med beundran, som man måste dela, oavsett vad man i dessa växthuseffektens tider tycker om det myckna flygandet, beskriver Maria Küchen den organisation och närmast rituella praxis när det gäller säkerheten som gäller för dagens trafikflyg. Lika väl som hon berättar om flygvingens konstruktion och aerodynamiska egenskaper fördjupar hon sig i piloternas kompetens och ansvar.

En egenskap hos boken som särskilt förtjänar att framhållas är att den inte handlar om det uppenbarligen krävande och intensiva researcharbete som ligger bakom dess njutbara framställning. I en tid då det som borde vara en journalistisk dygd, att inte framhålla de mödor som inhämtandet av fakta innebär, hamnat på undantag medan läsare, tittare och lyssnare i stället för fakta och analys matas med långrandiga och ofta narcissistiska skildringar av journalistens vedermödor, är Att flyga ett lysande exempel på hur det mättade, strukturerade och analyserade materialet får komma till sin rätt. Att en sådan berättelse också kan bli mycket personlig, ja, närmast existentiellt filosofisk i sökandet efter sådant som ger mening åt livet, det visar Maria Küchen.

▪ Christian Swalander

bokomslag
Maria Küchen
Att flyga
Natur & Kultur 2016

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: