Sverige blir 6 regioner?

[160703] Ska Sverige delas upp i regioner och hur stora ska de i så fall vara? I resten av Europa är frågan levande men i Norden är debatten yrvaken. Regeringen har tillsatt en utredning och debatten kan förväntas skjuta fart.

Regionfrågan befinner sig sannolikt i ett formativt moment. Den 30 juni lämnade indelningskommittén ett delbetänkande innebärande att det från 2019 bildas tre nya län Norrland län, Svealands län och Västra Götalands län (nuvarande län inklusive Värmlands län). Detta förslag har gått på remiss med svarstid till 15 oktober. Indelningskommittén ska slutredovisa sitt uppdrag i augusti 2017. I slutredovisningen kommer kommittén troligen lägga konkreta förslag samt diskutera ytterligare läns- och regionbildningar för övriga delar i riket från 2023. Under hösten arrangeras en konferens kring detta tema.

Konferens i Örebro 12 oktober.
Inbjudan och anmälan

Makten utgår från kartan
[16.8.2016] Av Siv Sandberg
Den som inte riktigt orkar läsa på, men ändå vill framstå som en initierad kritiker av planerade förvaltningsreformer, kommer långt genom att konstruera meningar som innehåller orden ”inte” och ”rita kartor”. ”Vi löser inte problemen genom att rita nya kartor”. ”Vi måste utgå ifrån verksamheternas behov, inte rita kartor”.

Kent JohanssonDärför behöver Sverige nya regioner
[1.8.2016] Av Kent Johansson
Sverige behöver en ny samhällsorganisation för att trygga en hållbar tillväxt i hela landet. En samhällsorganisation som kan skapa förutsättningar för en positiv regional utveckling och en levande landsbygd även utanför storstadsområdena.

Indelningskommitténs förslag till regionindelning
av Sverige i juni. Utredarna Barbro Holmberg och Kent Johansson presenterar sitt förslag.
SVT Forum i SVTplay.se

▪ Pontus Tallberg

Konferensarrangörer:
Forum för regionalisering och lokal självstyrelse, Nättidskriften Alba.nu.

Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: