Johan Östling – Humboldts universitet

[161103] Bildning och vetenskap är två begrepp som har kommit att förknippas med Wilhelm von Humboldt. Johan Östling tar oss med på en två hundra år lång bildningsresa.

Historieskrivning tar inte alltid de självklara vägarna. Borde inte det moderna universitetet ha sin grund i det ledande kapitalistiska landet England? Istället blev det Preussen, det ledande i mängden av tyska småriken.

Wilhelm von Humboldt fick uppdraget att starta Berlins universitet 1810. Först på senare tid nämns Humboldt som den person som skapade det moderna universitetet med tydligare inriktning på forskning. Tidigare var universiteten mer skolastiskt inriktade och därmed var kunskapsbegreppet mer statiskt. Med framväxten av forskningsuniverstietet blev kunskap ett mer dynamiskt begrepp, en växande storhet.

Vi får följa den tyska idédebattens historia från Humboldt och framåt. Idag är han kanske mer aktuell än någonsin tidigare, vilket hänger saman med det paradigmskifte som kan anas för universitetens roll i samhället.

Det började med framväxten av massuniversitetet. Samma utveckling fanns i hela västvärlden. I Sverige tog debatten fart vid mitten av 1960-talet och införandet av mer målinriktade studier under Olof Palmes tid som statsminister. Från den tiden har nyttan med studierna blivit ledstjärnan, manifesterad i den så kallade Bolognaprocessen.

En tanke med Bolognaprocessen syftar till att göra universiteten i Europa mer homogena, så att studenter blir friare att välja vilket land de vill studera i. Ett studentutbyte av mer kortvarigt slag är nu ganska väl utbyggt, vilket väl de flersta bejakar. Men dessutom har nyliberala strömningar nästlat sig in i utbildningspolitiken. Nu är målet även att man ska bli anställningsbar, vilket sannolikt skapar ett svagare kritiskt angreppsperspektiv på studierna.

Även för forskningen växer lönsamhetsperspektivet sig starkare, med excellens som kraftfullt styrningsinstrument. Allt detta gör att Wilhelm von Humboldt blivit högaktuell i debatten om akademins framtida inriktning. Den som är utbildningspolitiskt intresserad får sig en hel del till livs i denna bok.

/CW

Johan Östling
Humboldts universitet
Bildning och vetenskap i det moderna Tysklands historia
Atlantis 2016