Låt inte Palmyras kulturarv försvinna

Bild från Palmyra

[170224] Drygt 200 kilometer nordöst om den syriska huvudstaden Damaskus ligger den antika staden Palmyra. Under vår tideräknings första sekler var den ett viktigt ekonomiskt och kulturellt centrum, och fungerade som en slags mellanlandningsplats för handelsmän från Europa, Indien, Kina och Persien. Dess bibliska namn är Tamrud, och grunden lades för 4 000 år sedan. Här blomstrade handel och kulturer levde under sekler sida vid sida. Människorna i staden talade och skrev olika språk.

Under årtusenden har människor rest till Palmyra för att få förståelse för mänsklighetens gemensamma historia, och därigenom också för sin egen bakgrund och personliga identitet. Platsens sällsynt välbevarade skick vittnar om stora bevarandeinsatser. Många är de som vigt sina liv åt att vårda kulturarvet, som 1980 upptogs på Unescos världsarvslista.

För sin ovärderliga betydelse för den västerländska civilisationen var just Palmyra en särskilt viktig erövring för terrororganisationen Daesh (IS). Sedan de återintog staden förra året har de fortsatt att envetet hacka, spränga och skjuta sönder kulturarv.

Videoklipp på nätet visar hur tvåtusenåriga tempel, begravningsplatser och torn rämnar på några få sekunder. En stor del av samlingarna hamnar på svarta marknaden. Det är sedan länge känt för Interpol att vår tids terrordåd till stor del bekostas av illegal antikvitetshandel.

Daesh börjar tappa fästet i Levanten, men expanderar samtidigt i det laglösa Libyen, vilket fått Internationella museirådet att larma. Också här finns unika Unescovärldsarv som nu riskerar att ödeläggas.

Daesh tillvägagångssätt är inte förvånande. Förstörelse av kulturarv är en självklar del av varje totalitär ideologi, och inget folkmord är fullbordat utan kulturell rensning.

Historien gör extremismen illegitim. Historien visar att olika kulturer i olika tider har blomstrat. Historien visar att det aldrig har funnits – och aldrig kommer att finnas – någon enskilt enda äkta kultur.

Talibanerna sprängde 2001 de berömda Buddhastatyerna och fornlämningarna i Bamiyandalen i Afghanistan. Islamistrebeller i Mali har förstört bibliotek, moskéer och gravar i den muslimskt kulturellt rika staden Timbuktu.

Under Förintelsen revs synagogor, konstsamlingar splittrades och böcker brändes. Inte bara för att kränka och sprida skräck. Nazisterna ville utplåna alla spår av judendomen ur det europeiska samhället.

För precis som spåren av den antika smältdegeln Palmyra visade synagogornas placering i Wien, Berlin och Warszawa på den dialog mellan kulturer som utmärker sofistikerade civilisationer.

Vi Liberaler är övertygade om att Daesh måste besegras med militära medel. Men efter kriget kommer en annan tid, och inför den behövs politisk beredskap.

Enligt 1954 års Haagkonvention, som Sverige har undertecknat, är förstörelse av ett folks kulturarv att anse som ett brott mot hela mänskligheten. Vi är stolta över att svenskt bistånd 2004 användes till återuppbyggnaden av den historiska bron Stari Most i bosniska Mostar, som förstördes 1993.

Den brittiska regeringen har valt att stötta British Museum i uppstarten av ett program där irakiska arkeologer utbildas för att den dag freden kommer kunna vara med och rädda kulturarvet i Irak. En särskild fond för detta syfte har också utlovats. Vi Liberaler uppmanar regeringen att agera i den andan.

Det kan tyckas cyniskt att tala om uråldriga stenbitar när fler levande människor än någonsin befinner sig på flykt.

Men vi kan inte välja mellan nuet och historien, eftersom kampen mot ödeläggelsen är enad. När krutdammet har lagt sig och de islamistiska terroristerna besegrats behöver regionen vår hjälp.

Sverige, EU och resten av den fria världen måste uthålligt bistå folken i Mellanöstern i sin strävan efter demokrati, men vi måste också delta i räddningsarbetet av vår gemensamma historia.

▪ Birgitta Ohlsson

Birgitta Ohlsson är utrikespolitisk talesperson för Liberalerna.
Bild från PalmyraMur i Palmyra.

 

Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: