Göran Therborn leder ny klassanalys

[170410] Det var många år sedan det gjordes en genomarbetad klassanalys i Sverige. Sen tog nyliberalismen och individualismens ett starkt grepp om själarna. Nu genomför tankesmedjan Katalys en ny klassanalys med hjälp av sociologen Göran Therborn.

På ett seminarium på den socialdemokratiska partikongressen lade sociologen Göran Therborn, ofta uppfattad som landets främste klassanalytiker, fram grunderna för en ny genomlysning av klasstrukturen i Sverige. Arbetet är tänkt att bli klart om ett år, med en helt annan arbetstakt än vad som är vanligt inom akademin, som han uttryckte det.

Göran Therborn lägger ut texten. Sara Karlsson och Halil Karaveli kom med synpunkter och tillägg.
Göran Therborn lägger ut texten. Sara Karlsson och Halil Karaveli kommer med synpunkter och tillägg.

En lämplig utgångspunkt kan vara hans bok Ojämlikhet dödar (Arkiv förlag 2016), som är en översättning av den engelska utgåvan The Killing Fields of Inequality. Det är främst tre saker som på kort tid har förändrat Sverige, menar Göran Therborn.

1. Vi har gått från en tydligt folkhemsbygge till ökad ojämlikhet. Förändringen gick betyfligt snabbare i Sverige än i de flesta jämförbara länder.

2. Politiken har genomgått en etnifiering som har utnyttjats av SD. En femtedel av arbetarklassen är född utomlands.

3. Relationen mellan arbetarklassen och medelklassen har ställts på sin spets, med privatisering och bortslumpad välfärdsstat.

– Medelklassmedvetandet har länge haft överhöghet och arbetarklassen har påståtts vara ointresserad av politik. Det har visat sig vara helt fel. Den goda relationen mellan arbetarklassen och medelklassen var tidigare en framgångsformel för socialdemokraterna, menar Göran Therborn, och tar ATP-striden som exempel. För arbetarna var pensionen ett sätt att utjämna skillnaderna. Tjänstemännen å andra sidan var också nöjda. Tidigare gjorde de privata pensionsinsättningar, men med ATP fick de lönekompensation. Efter en lång strid kunde ATP klubbas igenom i riksdagen.

ATP förändrade samhället till att bli mer jämlikt. Men på 1980-talet skedde en svängning när den så kallade kanslihushögern inom socialdemokratin anammade nyliberala idéer. Under några decennier genomfördes dessa idéer vare sig det var sossar eller borgare i regeringsställning. Vi fick avreglering av kreditmarknaden, börsen blev aktiebolag och löneandelen av tillgångarna skulle sänkas. Vi fick en finansbubbla och full sysselsättning blev historia. Ojämlikheten exploderade.

Övre medelklassens världsbild blev dominerande och Sverige som tidigare varit västvärldens mest jämlika land tvärvände så mycket att landet nu varnas av OECD för samhällsfarligt höga klyftor. En undersökning i Göteborg visar att det blivit en radikal skillnad mellan folks preferenser och vad de politiska partierna gör i praktiken.

– Detta har skapat ett farligt läge för Socialdemokratiska partiet. Till slut protesterar folk. I flera europeiska länder håller systerpartierna på att implodera. Vi är inte där än i Sverige, mycket beroende på att LO fortfarande har ett visst inflytande på partiet.

Göran Therborn vill med sina analyser bidra till ett politiskt uppror i samhällsdebatten och belysa hur klassamhället förändrats sedan början av 1980-talet. En undersökning visar också att fyra av fem anser att Sverige är ett klassamhälle. Var tredje ser sig som arbetare och är stolta över det.

En viktig del av undersökningen blir att studera kapitalackumulationen och varifrån vinsterna kommer. Makten över medborgarnas sinnen blir också en viktig fråga, liksom hur ideologifabrikerna ser ut. Även traditionella frågor som ojämlikhetens mekanismer ska studeras, liksom begrepp som hälsa, respekt, tolerans, förödmjukelser, förakt och exploateringens nya former.

– Vi vill kort sagt visa hur klassamhället är strukturerat, avslutar Göran Therborn.

▪ Christer Wigerfelt

Göran Therborns doktorsavhandling, Science, Class & Society (1974), är en i raden av böcker och artiklar som berör klassanalyser.

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: