Joseph Stiglitz – Euro. Hur en gemensam valuta hotar Europas framtid

[170502] Är euron bra eller dålig för oss som bor i EU? Svaret på den frågan besvarar inte Joseph Stiglitz med ett entydigt ja eller nej. Men det blir en intressant resa med alternativa vägar för denna valuta.

Förhoppningarna var många när euron infördes, inte för alla men för många. Inte minst den ekonomiska och politiska eliten. Men hela valutabygget började knaka i fogarna när finanskrisen drabbade världen 2008. Enligt Stiglitz blockerade eurons kris samtidigt möjligheterna att lösa andra kriser inom EU.

Problemet för euron började redan när valutan infördes, menar Joseph Stiglitz. Man borde ha backat upp projektet med att bygga institutioner för att kunna hantera en så mångfasetterad struktur som EU-bygget utgör. Stiglitz summerar att det behövs några element i skapandet av en gemensam valuta: fast växelkurs, samma ränta plus stöttande institutioner för länder med svagare ekonomi. Detta skapades inte.

Europas mångfald hade varit dess styrka, men med euron gick det fel från början. Till slut krackelerade valutan och alltför stora statliga åtstramningar tvingades fram. Tyskland och andra länder la skulden på offren, inte minst på Grekland. Men problem fanns inte bara här utan även i Irland, Frankrike, Spanien, Cypern, Portugal, Finland och Italien. Tillsammans pekar de på ett systemfel.

Så vad händer nu? Utgången är inte given men Stiglitz diskuterar några möjligheter. Euron måste helt enkelt reformeras för att kunna överleva, hävdar han. Frågan är hur stark sjukdominsikten är i euroländerna? Det största felet var att de vägledande idéerna följde en felaktig marknadsliberalism (eller nyliberalism).

Problemen skapades kollektivt och måste lösas kollektivt. Stiglitz pekar på tre möjligheter: a) Tyskland lämnar EU, vilket han ser som den enklaste lösningen, b) perifera länder lämnar EU, c) man bildar två ekonomiska block – nord- och sydeuro, eller d) en mer flexibel euro.

I boken fördjupas argumenteringen och avslutas med en blick på framtiden.

Joseph Stiglitz
Euro. Hur en gemensam valuta hotar Europas Framtid

Atlantis förlag 2017

/CW

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: