Akademisk frihet vs. Marknadsanpassning

[170517] Videointervju. Ove Sernhede är professor i kulturstudier i Göteborg. Vi kanske trodde att nyliberala tankegods låg på idéhistoriens skräphög, men inom universitetsvärlden tycks de bli alltmer dominerande.
[24 min]

 

▪ Ove Sernhede