Video: Den urbana fronten i Kvillebäcken

Temavinjett: Sanering utan hjärta

[171107] Begrepp som ”vitalisering”, ”renässans”, ”stadsmässighet”, ”attraktivitet” och ”hållbar utveckling” har blivit självklara ledord för förnyelsen av städer. Men i vems intresse drivs egentligen den nya stadsomvandlingen och vad får den för konsekvenser för stadens invånare?

I boken Den urbana fronten granskas och dokumenteras omvandlingen av en stadsdel på Hisingen i Göteborg. Det är en berättelse om hur ett tidigare industriområde – befolkat av små verksamheter, butiker och föreningar – utplånas och omvandlas till ett skyltfönster för hållbar stadsutveckling. En berättelse om hur en vardaglig plats förvandlas till en urban front – en gräns där en ny stad ska växa fram till varje pris.
Med hjälp av ett omfattande och unikt bildmaterial, offentliga dokument, intervjuer, text och referat av händelser, dokumenteras planeringens olika faser. Steg för steg synliggörs dess konsekvenser för de människor som verkade på platsen och bor i dess närhet. Det handlar om en stadsutveckling som gynnar vissa grupper på bekostnad av andra.

I boken förekommer bland annat ett invigningstal av Anneli Hulthén, då det första symboliska spadtaget skulle tas på en av områdets rivningstomter. I talet berättar Hulthén om hur rädd hon var första gången hon åkte bil genom området, hur hon låst bildörren och sedan åkt till polishuset och haft ett möte med Wallenstam och NCC. ”Så här kan vi inte ha det” säger Hulthén och fortsätter ”ett område som ser ut som just det som folk kallar det för, Gazaremsan”.

https://www.youtube.com/watch?v=Uu8arDBCWf4

Vi brukar nämna just det här talet som ett exempel på hur kommunalpolitiker, byggherrar och stigmatiserat området. Hur man genom att tala om det som ett värdelöst, farligt och skräpigt område kunnat motivera total rivning, för att istället bygga ett helt nytt område. Det har varit en mycket starkt bidragande orsak till att man kunnat genomföra en sådan omfattande gentrifiering av östra Kvillebäcken. I boken återger vi talet i sin helhet. Många har frågat oss om det här talet, och med anledning av det ville vi göra det tillgängligt för alla som är intresserade. Eftersom jag hade filmat under invigningen så kunde jag sätta samman en liten film där talet finns med, för att ge en bild av sammanhanget och för att visa att vi inte redigerat hennes tal på något sätt utan att det återges ordagrant i boken. Filmen lades ut i samband med releasen av boken 2015.

Ersättningsfilm:

▪ Katarina Despotović

Katarina Despotović är fil kand i Kulturstudier, och fotograf i Göteborg.

Bokomslag
Katarina Despotovic
& Catharina Thörn
Den urbana fronten –
En dokumentation av makten över staden
Arkitektur förlag 2015

 

Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: