Handbok mot vår klimatångest

Yoga. vinjettbild

[180304] Det är sent på jorden och vi behöver leva hållbart, nu mer än någonsin. I handbok för en hållbar människa försöker Catarina Rolfsdotter-Jansson hjälpa oss med saken. Istället för att skilja på sfärerna samhällslig och personlig utveckling, småskaligt och storskaligt, yttre och inre, tas ett samlat grepp kring hur vi kan leva hållbart.

I första delen av boken tecknas en omvärldsbild som inte väjer för det svåra – att vi lever i en atropocen tidsålder där vi är på god väg att förinta livsbetingelserna för oss själva. Och här är vi i Sverige inga lysande undantag, utan snarare tvärtom om man ser till våra ekologiska fotavtryck. Vi skulle behöva 4,2 planeter om alla människor skulle leva som svenskar, med en ökande köttkonsumtion, ett allt intensivare flygresande och allt fler shoppinggallerior. Ekvationen går helt enkelt inte ihop, vilket de flesta av oss sannolikt är smärtsamt medvetna om.

Samtidigt kan denna insikt – rätt hanterad – vändas till en fördel. För det är ju vi själva som sitter i förarsätet och kan ändra kurs. Vid sidan om denna insikt och påföljande hållbarhetsinriktade handlingar, behöver vi förändra oss själva inombords Först och främst behöver vi växla ner, förslagsvis med yoga, en aktivitet som det flaggas flitigt för i boken. Yoga är inte bara vägen till sinnesro, utan även till allsköns välmående och fördelar. Ytterst handlar det om att ha medkänsla med sig själv, att acceptera sig själv precis som man är, vilket öppnar för en ökad öppenhet och generositet i mötet med andra. I boken ges tydliga anvisningar och illustrationer om hur man kan utöva yoga.

Efter yogan kommer kosten. Vår mathållning kan bli en källa till ökat välbefinnande, men också till större omsorg med planeten. Mindre biff och mer grönt på tallriken lyder det enkla men viktiga rådet. För trots uppsvinget för vegetariska alternativ – på restauranter och i den allmänna debatten – äter genomsnittssvensken idag nästan 50 procent mer kött än 1990. Så här finns en ofrånkomlig förändringspotential. Därtill kan man välja eko, lokalproducerat och se till att äta upp istället för att slänga mat. Att laga egen mat är också en väg till hälsa, eftersom man då kan kontrollera och hantera det som man stoppar i sig. Därtill minskar man andelen transporter och tillsatser.

Efter biffen kommer bilen och även här känns råden igen. Förflytta dig i högre grad med cykel och till fots eller åk mer kollektivt i vardagen. Vid längre resor gäller mer tåg och mindre flyg, alltså rekommendationer som varken är nya eller radikala, men som tål att upprepas.

Ett annat område som belyses är konsumtion, alltså det faktum att vi konsumerar allt mer vilket ökar utsläppen. Exempelvis köper vi 50 nya plagg varje år, oftast utifrån begär snarare än behov. Klädköpen tenderar också att öka. Lösningen är att hitta kickar på annat sätt, exempelvis genom yoga, samt att ställa sig kritiska frågor inför köpbeslut. Därtill sparar vi 97 procent energi genom att köpa ett begagnat plagg än ett helt nytt, så second hand är inte bara bra för plånboken utan också för klimatet.

Den största förtjänsten med boken är dess konkreta och hoppfulla tilltal, en hoppfullhet som smittar av sig och frigör energi. Det enkla men viktiga budskapet lyder: det går att göra skillnad, här och nu. Alla kan vi göra något, stort och smått. Hållbarhet är inte svårt.

Genomgående finns punktlistor och länkar till organisationer och sajter där vi kan få mer information och vägledning. Därtill är framställningen både klar och vederhäftig med såväl aktuell debatt som forskning, även det mesta hålls på en ganska översiktlig och lättsamt resonerande nivå. Det är med andra ord en upplyftande läsning om ett i grund och botten ganska dystert ämne. En välgörande medicin mot den klimat- och framtidsångest som plågar så många av oss.

▪ Erik Cardelús

Bokomslag
Catarina Rolfsdotter-Jansson
Handbok för en hållbar människa: Ta hand om dig och planeten samtidigt
Roos & Tegnér 2018

Taggar
Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: