Göran Greider – Liten bergspredikan för socialister

[180504] Det är inte måttliga anspråk Göran Greider reser när han kallar sin bok Liten bergspredikan för socialister. Bergspredikan måste ju, åtminstone för de troende, anses som Guds ord, förmedlade av Sonen. Vilken roll Göran Greider tänker sig för egen del må vara både osagt och ogissat, men det finns anledning att lägga vikt vid hur hans predikan riktar sig till socialister, alltså redan troende.

Det finns beröringspunkter, konstigt vore det ju annars, mellan den här boken och den som Greider nyligen gav ut tillsammas med Åsa Linderborg, Populistiska manifestet. Men där den är resonerande är den här appellerande, i båda argumenteras för en förnyelse av den socialdemokratiska idéutvecklingen och politiska praktiken. Vad som föresvävar Greider är idén om gemensamhetssamhället, med utjämning av ekonomiska klyftor, stärkt offentlig sektor med minskat inflytande för privata affärsverksamheter inom centrala områden som skola, vård och omsorg osv. Varje kapitel inleds med en direkt och tydlig hänvändelse: Kamrater! Vänner! Mötesdeltagare!

Tveklöst är avsikterna goda och ambitionen att väcka en slumrande rörelse till liv lovvärda. Men de redan övertygade kanske inte behöver mer pepp. Och till andra lär boken inte nå fram.

Göran Greider
Liten bergspredikan för socialister
Ordfront 2018

/Christian Swalander

Taggar
Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: