Reklamens manipulativa makt

Konsten att läsa en bild

[190331] Läs själv! Först lite bakgrund och läsanvisningar. Vissa bilder måste vi skygga oss ifrån eller möta genom att spontant läsa av dem så att vi inte låter oss deformeras genom förförande trix. Bilder som vill ockupera ditt mindset och skapa ett nästan nödvändigt inre tvång till aktivitet och handling.

.

.

.

Bilderna når oss ofta i sociala medier genom algoritmer som vi frikostigt och ofta omedvetet lämnat parametrar till. Detta är marknadens bilder. Bilder som ska ge resultat i ekonomiska kalkylblad och bli till vinster för dem som står i säljarstånden.

Reklamens bilder är en unik egen genre. Den liknar propagandan men betalas med andra principer. Vi hoppas ju på att alla dessa bilder utvecklas till ekologiska och ekonomiskt hållbara kommunikativa produkter som placeras tydligt långt ifrån redaktionellt och journalistiskt material. Men se upp! Vi ser ju hur detta språk till och med smyger sig in i public servicestyrda nyhetsprogram.

Innan vi kommer till själva läsningen av en reklambild så är det med denna bakgrund vi ser det uppenbara behovet av att utveckla en läskompetens. Tänk på, att det är den som ser reklambilden, också alltid är den som betalar för den! Har du råd med det? Kontoutgiften för marknadsföringen ligger alltid på konsumenten! Avgiften ligger även i den självutlämnande moderna tummenuppgillar-ekonomin, den så kallade ”Attention economy”.

Hur går då denna förförelse till?
Ofta möts vi av ögon. Inga sekundsnabba och undanglidande ögonkast. Nej långa och bottnade pupiller som liknar våra egna djupa önskebrunnar. Ett innerligt möte.

På samma sätt som vid mörkerkörning, måste biltrafikanten träna sig i att inte reflexmässigt titta in i den mötande bilens strålkastare. Vi kan medvetandegöra oss själva genom att se att reklamen använder samma utstuderade fysiologiska och biologiska mekanismer för att skapa uppmärksamhet. Liknelsen gäller inte bara ljuset. Även den sinnligt upplevda motrörelsen är oemotståndlig i sin attraktionskraft. Det är ju därför det ofta gnistrar av guld och strålar till läsarens näthinna. Folkhemmets kasino håller dej vaken mellan hållplatserna. Reklambilden skyr inga medel i sitt sätt att öppna vägar in i människans alla behovssteg. Alltifrån salladsbladets aptitretande vattendroppar, över erotiska drömmar, till vistelsen i ett konfliktfritt paradis, en idyll där du tillåts rocka ut hela din livsdröm och njuta i en sakral kör med andra lika lyckade livsresenärer.

Vi känner igen de tre frågorna från bildläsningen av Paul Hansens fotografi.
Vad har bildmakaren gjort för att synas?
Vad ska läsas i bilden?
Vilka drömmar och behov finns gestaltade i bilden? Bildligt och bokstavligt.

Att ljus och färg och rörelse och till och med dofter och ljud kan exponeras är ju tydligt i många bilder. Sinnena triggas. Det är ju fundamentet! Det finns även bildkompositionsarbete som på ett medvetet sätt ska få ögat att hoppa i bilden. Sackaderna. De är obetydliga och ryckvisa men helt avgörande för engagemanget i bilden. Detta görs med bildelement som liknar varandra i färg och form och grafisk svärta, som rim i en text. Vi hoppar mellan dem och vill reflexmässigt skapa en helhet och ge dem betydelse. På samma sätt kan bildmakaren genom att bara ge fragment skapa lust hos läsaren att fullfölja hela bilden i en egen mental process. Bli medskapare. Detta metonymiska sätt att berätta är mycket vanligt eftersom användandet av symboler och metaforer ofta kan bli laddat och dessutom har kompetensen att avläsa dessa minskat då det inte är ett prioriterat kunskapsfält i skolvärlden.

Vi kan alltså se att bilderna riktar sig till läsaren på tre olika sätt.
Till vårt sinnliga och kroppsliga jag. Främst till ögat och kroppens rörelse!
Men det riktar ju sig också till vår kognitiva förmåga. Till Hjärnan. Att läsa och tolka. Här sker ofta en mer torr argumentering. Säljande diagram och millimeterprecision i redogörelser för förbrukningsnivå och verkningsgrad. Den jämförande bilden används flitigt i denna fas. All text i bilden är ju ofta riktat till en vädjan om en analytisk bearbetning. Vi bjuds även in i långa empatiskapande narrativ och bildernas rollkaraktärer tilltalar oss i ett vardagligt och förtrolig tonläge

Bilderna vill också erövra våra hjärtan. För att nå våra drömmar och djupt mänskliga behov används naturligtvis metoder som ligger inom ramen för lagstiftning och anständig moralisk nivå. Därför censureras ren pornografi och alltför våldsamma bilder i dessa sammanhang. De intellektuella spärrarna forceras i stället med mycket sofistikerade metoder.

Trovärdiga surrealistiska världar. Seriefigurer och ofta gamla förstelnade stereotyper. Moderna symboler och kändisar. Iscensättningar som bjuder in till eget medagerande. Att ingjuta rädsla för att hamna utanför dessa koreografiskt skapade drömmar är kanske en av de vanligaste metoderna!
Titta och läs bilder som finns i din värld. Fundera på hur regin kan ha sett ut? Byt ut eller ta bort någon del!
Fundera på hur själva varumärket kan återkomma i färgval och formelement. I den kommersiella världen är brandingen som en högmässa. Varumärket blir till korset som ska dyrkas och det skall kännas helt naturlig placerat och välmatchat i det bildretoriskt skapade rummet. Inget ska skava. En helt friktionslöst medial överföring.

Det är bara genom träning som vi blir bättre och bättre bildläsare. Vi måste läsa utan facit. Vi måste tänka själva. Vi ska kunna svara lika snabbt som vi blir tilltalade. Läsningen blir till den tröghet genom vilket vi hinner värja oss mot den bildspråkliga ockupationen. Skönheten i att överföringen fungerar och att språket är vackert finns kvar, men nu väljer vi själva hur innehållet skall sorteras.
Nu kan du börja din läsning.

Ta bildtexten till lite hjälp. Lycka till!

Dolce och Gabana.

Dolce & Gabbana
En herde spelar på sin flöjt.
Terrakottaparadiset på Sicilien inrymmer både syndfulla och soldyrkande extaser efter ett nyss fallet regn.

Aftonbladet

Aftonbladet
Alltid det senaste inom
Kommers, Spel och Nöje

Ninja Casino

Casino
Vård innan du kommer till jobbet!

▪ Dag Almerheim
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: