Richard Dawkins m fl – Till den fria tankens försvar

[190614] Ett samtal mellan fyra högprofilerade religionskritiker år 2007 filmades och fick stor spridning genom att det gjordes tillgängligt på Youtube. Nu finns samtalet dokumenterat också som bok, Till den fria tankens försvar, med nyskrivna introduktioner av tre av de medverkande. Den fjärde samtalsdeltagaren, journalisten och författaren Christopher Hitchens, avled 2011. De övriga tre är forskare, Richard Dawkins, Daniel Bennett och Sam Harris, som från sina skilda vetenskapliga perspektiv betraktar religionerna och underkänner deras trovärdighet och framför allt alla deras sanningsanspråk.

Samtalet blir underhållande och innehåller resonemang som är bestickande, ingen tvekan om det. Sedan är det ju så med tro att den inte lätt låter sig rubbas av argument, hur väl vetenskapligt underbyggda de än må vara. Det ligger ju i själva begreppet ”tro” att den i betydelsen övertygelse inte är nåbar för saklig kritik. Det hjälper föga att trovärdiga vetenskapsutövare lätt kan visa att det inte finns några som helst bevis för gudars existens. Det betyder nog också att en bok av det här slaget mer får betydelse som understöd för en vetenskaplig och religionskritisk världsbild än omvänder några troende. Men underhållande är det som sagt i hög grad, det är vältaliga och ibland riktigt giftigt skarpa herrar som diskuterar. Och ibland är ju den vetenskapliga världsbilden minst lika utmanande för både fantasin och förnuftet som den religiösa. Det vanliga argumentet från religiöst håll om att världen knappast kan ha uppstått ur ingenting, att någon skapande kraft eller skapande medvetet väsen måste ha agerat, bemöts här med fysikern Lawrence Krauss spännande spekulation om att Ingenting (med stort I) också kunde ha varit ett tillstånd, där en kvantfysikalisk fluktuation plötsligt omvandlade Ingenting till Någonting – och världen blev till.

/Christian Swalander

Till den fria tankens försvar
Richard Dawkins m fl
översättare: Ylwa Mörk.
Fri tanke 2019

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: