Har hälsa något med sjukdom att göra?

Vinjettbild

[200318] Teman har varit en central del av Albas utgivning alltsedan vi startade. 2003 var ett tema På gränsen mellan sjukt och friskt. Vi skriver där: Vi kan bli sjuka som ett friskt sätt att reagera på en sjuk tillvaro. Men ibland är det kanske viktigare att dra upp strategier för hälsa än att bara se på det som är sjukt. Det går att vrida och vända på begreppen hur mycket som helst.

Vi återpublicerar här en text av Guy Heyden: ”Hälsa och livskvalitet är ord som man kan tänja på och bolla med efter behag. Den enskilde individen vinner inget på dessa meningslösheter. En lösning kan vara individens ökade ansvar.”

Så här såg artikeln ut.
https://www.alba.nu/gamla/Alba4_03/guy.html

 

Läsarkommentar från Christian Swalander:

Alba återpublicerar en text av Guy Heyden. Väldigt fint, odontologidoktorn Guy Heyden hörde till de framträdande intellektuella som redan på 1980-talet varnade för vart petroleumsamhället skulle ta vägen och pekade på vilka förändringar som skulle bli nödvändiga. Det bittra är ju att råkapitalismen lyckades massakrera denna intellektuella och vetenskapligt underbyggda kritik av det förblindade tillväxttänktänkandet. Om det nu var ett tänkande, det var väl mer en planerad rovdrift, som kunde iscensättas för att miserabla politiker som Reinfeldt och Löfven totalt svek det ansvar de hade mot sina väljare.

Vad återstår oss, utom förtvivlan? Vi ser hur en politisk tönt som Stefan Löfven, redan genom sina gärningar konstaterat oduglig, försöker hantera en situation han inte är vuxen och inte begriper sig på. Det låter väl konstigt för en del, men det som behövs just nu är en person med intellektuell resning och känsla för det oerhörda, med förmåga att formulera det som står i radikal kontrast till hopplösheten, just som Churchill lyckades göra i ett till synes hopplöst ögonblick. Vem känner sig kallad? 0ch vem förtjänar att vara det?
[21.3.2020]

▪ Christer Wigerfelt
Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: