Tomas Brytting (red) – Livets mening. Frågan och svaren

[200404] I tider av osäkerhet och fara kan frågor med existentiell innebörd få en intensifierad aktualitet. En sådan är om huruvida livet har en mening. Den hör till de för mänskligheten uppenbarligen ofrånkomliga samtidigt som svaret på den är oåtkomligt för vetenskapen, åtminstone än så länge. Men om ”svaret” är omöjligt att finna så är svaren absolut åtkomliga och möjliga att analysera och värdera. Liksom frågan i de skiftande former den kan få och i vilka kontexter och inom vilka normativa paradigm den utformas.

Svaren varierar givetvis från människa till människa, och har varierande personliga, sociala, religiösa, eller rationalistiskt grundade motiveringar. Nu har några forskare inom tros- och livsåskådningsvetenskap och teologi givit ut antologin Livets mening. Frågan och svaren, i redaktion av Thomas Brytting. Boken kan varmt rekommenderas till alla, och det är väl de flesta, som någon gång ställt både sig själv och andra inför frågan om vad som är meningen med livet.

Man kan skoja till den som Monty Python gjorde en gång med The Meaning of Life, men den har en dimension av djupt allvar, det är sannolikt ytterst ovanligt att en människa skulle nöja sig med att betrakta sitt liv som meningslöst. En del finner meningen på ett individuellt plan, det handlar om att så långt möjligt förverkliga sin sociala och ekonomiska potential, andra kan finna meningen i att lyckas som del i ett kollektivt framgångsprojekt, det goda samhället. Andra finner meningen i att söka leva i enlighet med en guds mening eller med naturens lagar och begränsningar.

En viktig distinktion är den mellan vad som anses moraliskt riktigt och vad som upplevs som livets mening. Det är många i dag som ställda inför frågan om vad som är meningen med livet ger ett svar som är av moralisk-etisk karaktär, och därmed förflyttar frågan till ett normativt system och överger den som ett helt och hållet individuellt fundament för livet. Och ändå dör vi ensamma.

Livets mening. Frågan och svaren
Tomas Brytting (red)
Appell förlag 2010

/Christian Swalander

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: