Viktiga böcker om Andra världskriget

Vinjettbild: Det tyska slagskeppet Schleswig-Holstein beskjuter Westerplatte den 13 september 1939.

[200914] I Männen som förrådde Frankrike (på engelska 1940 och först 2020 på svenska) av André Simone (alias Otto Katz) får du i realtid följa hur västmakternas eftergiftspolitik gentemot Nazityskland stegvis ledde fram till den franska kapitulationen sommaren 1940.

Västmakterna lämpade sina demokratiska ideal överbord när de prisgav den lagligt valda spanska regeringen till Franco-fascisterna under inbördeskriget. I München hösten 1938 kom ännu ett svek, då det allierade Tjeckoslovakien offrades på eftergiftspolitikens altare. Man kan inte undgå författarens förtvivlan och bitterhet över sveken. I hans noggranna och övertygande analys av västmakternas eftergiftspolitik blir non-aggressionspakten mellan Nazityskland och Sovjetunionen en logisk följd. (Köp en unik bok från www.gerundium.se).

Éric Vuillards prisbelönta Dagordningen (2020) inleds med ett suggestivt kapitel om när den nazistiska ledningen i Tyskland i februari 1933 träffade överklassens och storkapitalets företrädare i Riksdagshuset för att söka varandras stöd för en revanschistisk politik. I sexton korta kapitel får läsaren möta personer i ledande ställning, personer som under sex år satte den dagordning vars följd blev Wehrmachts anfall på Polen. I bokens slutkapitel avslöjar författaren de tyska företag som idag dominerar europeisk industriproduktion. Dessa företags ekonomiska framgångar har sitt ursprung i att Nazityskland tvångsrekryterade arbetskraft för att mobilisera resurser för seger i kriget. Människor som under slavliknande förhållanden skapade rikedomar åt dåtidens och dagens kapitalägare; en mycket spännande och häpnadsväckande läsning.

I Géraldine Schwartz’ Medlöparna (2020) fogar författarinnan in sin familjs historia i det historiska skeendet, hur farfar berikar sig genom att utnyttja de antisemitiska lagarna och hur morfar deltar i Vichyregimens skändligheter gentemot judarna och de oppositionella. Författarinnan ventilerar dessutom de argument som förekom i den europeiska efterkrigsdebatten, då nazismens och fascismens medlöpare försökte försvara och rättfärdiga sitt agerande. På ett elegant sätt avslöjar hon argumentens ihålighet. Hon låter också läsaren följa utvecklingen efter kriget fram till beskrivningen av dagens populistsiska och nyfascistiska strömningar. Men bokens stora läsvärde ligger i hur uppgörelsen med Europas mörka och skamliga historia gick till i olika länder efter 1945.

Böckerna kan läsas var och en för sig med stor behållning. Men författarna är överens om att det var överheten  som svek humanistiska värden och som tvingade världens ungdom till stridsfältens massdöd.

▪ Kaj Odelstål

Bild: Det tyska slagskeppet Schleswig-Holstein beskjuter Westerplatte den 13 september 1939. Foto: Okänd.

Bokomslag
André Simone
Männen som förrådde Frankrike
Gerundium 2020

 

Bokomslag
Éric Vuillard
Dagordningen
Lind & Co 2020

 

Bokomslag
Géraldine Schwarz
Medlöparna
Albert Bonniers förlag 2020

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: