Miraklet som ska rädda klimatet

Vinjettbild: Hans Gunnar Adén

[201112] Året är 1969 och Lasse Pöysti har just tagit av sig Mumintrollets huvud i den TV filmatisering som berövade mig en myt i barndomen. Någon förnuftsivrare har plattat till min världsbild och fått mig att förstå att Mumintroll inte finns, det gjorde däremot Lasse Pöysti och klasskampen.

Under en tid har jag intresserat mig för vad skrivs om klimatet där i stort sett alla ledande forskare och skribenter är eniga om att vi är mitt inne i en av vård tids största kriser, orsakad av oviljan att lämna det liv som bygger på ständig tillväxt, på ständigt accelererande konsumtion. I bokfloden fiskar jag upp ”Det sover en sång i alla ting”, skriven av den före detta diplomaten Hans Gunnar Adén som utöver sin diplomat gärning spenderat tolv år i kontemplativa katolska kloster.

Den senare erfarenheten är den som starkast satt sin prägel på boken som enligt baksidestexten diskuterar ”de djupaste orsakerna till klimatkrisen” och där ”den ostentativa materialismen överges och världsbilden måste korrigeras”. Hans Gunnar Adén menar att mänskligheten behöver mogna och efterlyser en ny upplysningstid. I sin framställning hänvisar författaren till psykologen Don Becks modell kallad ”spiral dynamics” som beskriver mänsklighetens medvetande förändringar i sju olika steg och vidare även till Abraham Maslows kanske mer kända modell för människors utveckling med hjälp av så kallade behovshierarkier.

Som världen idag är beskaffad menar Adén att mänskligheten till omkring två tredjedelar fastnat på en vad som kallas en traditionell medvetandenivå, en värld där man helt förkastat andlighet och myter och endast omfamnar det som kan mätas och bevisas, en sorts scientism som upphöjt vetenskaperna till det högsta. För att i grunden hitta hållbara lösningar till klimatkrisen förespråkas en ny upplysning som tar sitt avstamp i den teori som kallas integralt tänkande, en teori utvecklad av filosofen Ken Wilbers där man försöker integrera flera av de bästa insikterna inom psykologi och mystik med senare tiders vetenskapliga och filosofiska framsteg.

Klimatkrisen är ett komplext problem, många hoppas att det ska finnas en enkel lösning på detta problem, till exempel en maskin som rensar ut all koldioxid som orsakar den globala uppvärmningen. En quick fix, något som vetenskapen funderar ut och som tillåter oss medelsvensson konsumister att fortsätta leva våra liv på det sätt vi är vana vid. Om en sådan maskin blev verklighet så skulle den vara att betrakta som en sorts respirator, något som ger konstgjord andning åt en sargad kropp, det är inte en hållbar lösning i ett längre perspektiv, men kanske kan ge mänskligheten en stunds andrum om man så säger. Ett komplext problem kräver en komplex lösning, den gordiska knuten löstes upp genom ett svärdshugg, men det är bara en myt och de har ju förpassats till historiens bakgårdar och är inte längre fungerande lösningar.

Mänsklig medvetandenivå klassificeras i sju olika stadier och enligt Hans Gunnar Adén så beräknas, jag vet inte hur, endast fem procent av världens befolkning finnas på en integral medvetandenivå. Den komplexa lösningen på klimatkrisen och mer generellt på mänsklighetens avsaknad av mål och mening, är då att förflytta den stora massan till just en integral medvetandenivå. Framställningen innehåller kritik mot såväl en materialistisk världsbild som nationalstaten och tillväxt ideologier. Jag tycker mig ana drag av elitism, till exempel i uttalande som ”Huvuddelen av befolkningen kan behöva skyddas med hjälp av polis och militär från grupper som handlar utifrån lägre medvetandenivåer”.

Efter en första genomläsning av boken var jag tämligen avvisande och förstod inte hur andlighet och mystik skulle kunna vara lösningen på klimatkrisen, det gör jag nog inte efter en andra genomläsning heller, men jag väljer att förhålla mig ödmjuk till att det kan finnas ett frö här som kan vara värt besväret att vattna och låta gro. Det tar tid, men jag tror att det kan vara värt att vänta på och hoppas samtidigt att vetenskapen under tiden håller en svårt sjuk värld levande med hjälp av respirator. Dagen då Mumintrollet åter tar på sig huvudet och låter myten bli verklighet är dock en lika viktig milstolpe till att skapa en ny världsbild där mänskligheten har en framtid.

I boken återfinns ett citat av Nobelpristagaren Werner Heisenberg som jag tycker gott sammanfattar grundbudskapet i ”Det sover en sång i alla ting”, det lyder ”Den första klunken ur vetenskapens bägare leder till ateism, men i botten av bägaren väntar Gud”.

▪ Thomas Wennersten

Vinjettbild: Hans Gunnar Adén.

Bokomslag
Hans Gunnar Adén
Det sover en sång i alla ting
Carlsson Bokförlag 2020

Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: