Läser Sverige?

[201222] Jo, vi är kanske fortfarande, åtminstone i jämförelse med andra, ett läsande folk, efter den obligatoriska skolans införande i hela landet 1842. Skolan tog tidigt på sig ansvaret och entusiastiska pedagoger skapade läsestoff: Folkskolans Barntidning, Barnbiblioteket Saga, och det första stora barnbokspåhittet hette ju som bekant Nils och flög över Sverige på gåsarygg. Utbildad lärarinna var hon ju, vår Selma och förra sekelskiftet brukar kallas den första guldåldern i vår barnlitteraturhistoria. Den andra guldåldern inleddes för just nu 75 år sedan av världens starkaste flicka.

Nils Holgersson flög faktiskt över världen. Jag hörde för mer än 40 år sedan rumänskfödda författaren Ana Maria Narti betyga gåsapågen sin kärlek – och ställa frågan till hans landsmän: är han ännu bekant?
Det var han nog till namnet men inte mycket mer.
Att skolan från femtiotalet och framåt har nedrustat i kulturellt avseende har oroat många och länge. Läsrörelser har funnits och finns, liksom eldsjälar och debattböcker

Låt mig t ex erinra om Sverker Sörlins ”Till bildningens försvar”(2019).
Bildning är inte synonymt med läsning, vilket Sörlin givetvis framhåller. Däremot är läsning en av de vägar som både leder dit och leder vidare och vidgar världen. Denna sanning har DELS, De Litterära Sällskapen i Sverige, tagit fasta på. Nu finns det en liten pocketbok ”Sverige läser” med läckert omslag av Lars Lerin som förtecknar och kommenterar 1066 svenska litterära verk. Inte enbart författare som har sällskap, d v s är avlidna, utan sådana som med ett svårdefinierbart ord anses vara omistliga.

Boken skall fungera som en guide till den svenska litteraturskatten för att bevara den i vårt kollektiva minne, samt givetvis och framför allt se till att böckerna ständigt hålls tillgängliga i nytryck i bokhandel och på bibliotek. Alla genrer och tider är representerade och tanken är att den skall hållas aktuell i samarbete med Läsrörelsen. Den skall också komma att finnas digitalt.

Må den spridas liksom dess innehåll så att vi stolt kan säga till såväl Frankrike som England och Italien med likadana projekt: ”Sverige läser.”

▪ Ulla Lundqvist

Bilden: Detalj av omslagets målning av Lars Lerin

bokomslag

Sverige läser –
1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

red. Olof Holm, Kristina Lundgren, Barbro Thomas, Göran Wessberg, Birgitta Wistrand

De litterära sällskapen, DELS, 2020

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: