Bra bett i bostadspolitiskt manifest

vinjettbild

[210323] Klyftorna inom bostadspolitiken blir allt djupare. Man kanske inte helt kan kalla dem klassklyftor, men det drar åt det hållet. Runt 1990 utvecklades bostaden allt starkare till en ny kapitalmarknad. Ett tag byggdes bara bostadsrätter och villor. Idag är många hyresgäster utsatta för bostadsspekulationer över deras huvuden. Samtidigt lobbas det organiserat för att hyressättningen helt ska följa marknadens logik. Men ser vi nu fröet till en ny motståndsrörelse?

Länge var det Hyresgäströrelsen som var motpart, och som väl uppfattades som allt tröttare organisation. Men på senare tid har ilskan vuxit alltmer över utvecklingen med bostadspolitiken. Vi ser också nya moståndskonstellationer växa fram. Nu är det inte bara sosse-märkta hyresgästföreningar som står som motpart till fastighetsägarna, kampen håller på att breddas. Detta kan avläsas i det nyutkomna Bostadsmanifest – 22 krav för framtidens hem.

Det som är spännande med detta manifest är att det har drivits fram av akademiker. Forskare från Göteborg, Uppsala, Malmö och Lund har skapat nätverket Crush – Critical Urban Sustainability Hub. Man engagerar sig kritiskt i frågor om hållbar stadsutveckling. Här ingår även forskare från andra lärosäten från både Sverige och andra länder. Här finns öppningar för en motståndsrörelse som kan få betydligt större vetenskaplig tyngd än hittills. De skriver att ”i framtiden är hemmet inte en vara utan en rättighet.

Förutom bidrag från forskare har även icke-akademiker bidragit till detta manifest, som Arne Johansson, ordförande i Norra Järva stadsdel, Förbundet Allt åt alla i Malmö och Anneli Philipsson, som jobbar på Hyresgästföreningen i Region södra Skåne. Det är trots allt kombinationen av skribenter som ger anledning till viss optimism. Vad som behövs utöver en pamflett är en kämpande organisation.

I bostadsmanifestet erinrar redaktörerna för boken om att inte ens de mest inbitna marknadsförespråkare trodde att pandemin skulle lösas med bara pengar i nyliberal anda. De har även anledning att fundera över hur en stads framtid bör utvecklas. Redaktörerna har redan svaret: de kräver en stadsplanering av kvalitet och rättvisa.

En sak som är spännande med denna bok är att de akademiker som har bidragit med de 22 kraven har sparat på utrymmet. Det finns exempel på detta även tidigare, men normen har varit ganska omständliga texter utrustade med både svångrem och hängslen. Ska man kanske se det som att universiteten alltmer smälter samman med det övriga samhället?

Ett av kraven handlar om barnens plats i staden. År 2020 blev FN:s konvention om barnets rättihjeter svenska lag. Tove Samzelius, som skrivit texten poängterar att bostadslöshet bland barn är ett strukturellt problem. Ändå behandlas problemet antagligen (lagen är ju bara drygt ett år gammal) som en privat fråga för föräldrarna. Själv har jag i färskt minne att Göteborgs politiker för inte många år sedan proklamerade att ”Göteborgs är barnens stad”. Den tomma reklamformulerade retoriken har bidragit till att utveckla luttrade Göteborgares sinne för stundom bisarra humor.

Några exempel på rubriker i manifestet:

5 Att regeringens bostadspolitik följer grundlagen
6 En socioekologiskt rättvis bostadsmarknad
7 En avveckling av bostadsmarknaden. Vad ska vi göra?
8 Att ta bort segregationen mellan upplåtelseformer
10 Attbostaden ska ge en jämlik start i livet
12 Att staten lär av de negativa marknadserfarenheterna
13 En social bostadspolitik som sätter hyresgästerna och allmännyttan i centrum
14 Att värna om de billiga hyresrätterna
15 Att allmännyttan inte säljs ut
19 Kommunikativ planering som fungerar
20 En stadsförtätning som värnar om de goda offentliga rummen

Titlarna på några av avsnitten skallrar om en helt annan attityd till boendet än vi har vant oss vid. Bostadsmanifestet har därför goda möjligheter att bli en inspirationsgivare i kampen för en vettig utveckling av staden. Inte minst handlar det om att demokratin måste bli något mer än en tom reklamslogan. Min enda anmärkning är att jag gärna skulle se en översiktlig analys av den ojämlika staden som inledning på manifestet.

▪ Christer Wigerfelt

Bild: Boken är illustrerad av seriekonstnären Daria Bogdanska.

Läs även Albas aktuella tema: Renovera bostadspolitiken!

bokomslag
Guy Baeten, Carina Listerborn, Chiara Valli (Red)
Bostadsmanifest. 22 krav för framtidens hem
Dokument Press 2021

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: