Inför möjlighet att rösta på reservparti

Taktikröstning

[210504] Ämnet stödröstning (taktikröstning) har åter tagits upp i ett radioinslag (Studio ett, SR, den 2 mars). Det framhölls att upp till 20% i svenska riksdagsval röstar på ett annat parti än det de egentligen tycker bäst om, för att rädda detta över 4-procentsspärren. Detta innebär en sorts konstgjord andning för dessa partier framhöll man, och är därmed ett demokratiskt problem.

Samtidigt finns problemet att många inte vågar rösta på det parti de tycker är bäst, för att rösten blir bortkastad (ur mandatsynpunkt i alla fall) om det inte når 4%. Detta försvårar ytterligare för nya partier att ta sig in i riksdagen.

Båda dessa saker skulle kunna lösas med en relativt enkel förändring i valsystemet, som jag lade fram redan för tio år sedan, och en statsvetare då sa att det var värt att tänka på: Inför möjlighet att rösta på ett reservparti.
Längst ner på varje valsedel skulle finnas en markerad yta där man för hand fyller i ett reservparti. För alla dem som röstat på ett parti som når över 4%-spärren lämnas detta alternativ helt utan avseende.

För dem som röstat på parti som hamnar under spärren, så räknas det i stället som en röst på detta reservparti. Så länge inte också detta parti hamnar under spärren, så riskerar ingen att ”kasta bort” sin röst.

Man kan utgå ifrån att nästan alla väljer ett reservparti inom samma ”block”, och hindrar på det här sättet att rena tillfälligheter kan ge mycket stora förskjutningar mellan blocken. (En gång fick kd 4,06%) Det kommer inte finnas något behov för t ex moderater att stödrösta på kd – skulle detta parti missa 4% så får ju m de flesta av dess reservröster.

Samtidigt blir det lättare för nystartade partier. Alla kommer att våga rösta på det parti de faktiskt tycker är bäst. Att F! sjönk från 3 till 0,5% i senaste valet speglar väl knappast att de feministiska tankarna har försvagats i motsvarande grad, utan att opinonssifrorna visade att de hade för små chanser att komma in.

Detta är ett förslag som (i någon mån i alla fall) förstärker den parlamentariska demokratin. Jag emotser tacksamt synpunkter på detta förslag, särskilt från de politiska partierna.

▪ Göran Dahlman
Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: