Maria Küchen – Jord och gudar

[210614] Maria Küchens Jord och gudar är både en djupsinnig betraktelse över människans villkor och en spännande historisk vandringsfärd, där hårda materiella omständigheter möter religionernas mening och tröst.

En sen kväll i oktober får hon syn på en mörk gestalt i en dunkel vrå av tvättstugan. Det ska visa sig vara dominikanermunken Mikael, som kommer att bli hennes följeslagare och vägvisare på en spännande vandring som sträcker sig ner genom sekler och fram emot de ödesavgöranden som mänskligheten står inför i dag.

Upprinnelsen är hur en kvinna, som i mycket påminner om Maria Küchen själv, en dag finner gatan utanför sin bostad uppgrävd på grund av rörläggningsarbeten. Där har man stött på en gammal grav, och hon tittar ner i den och ser en arkeolog böjd över det skelett som kommer att sätta hennes fantasi i rörelse, så pass att hon beger sig in i en historia, som med fascinerande berättarteknisk elegans och rörlighet diskuterar människans villkor i skärningen mellan saklig materialism och religionerna, myterna och sagorna, som skapar såväl mening i som förtrollning av världen.

Berättarjaget klargör att hon för att göra sin historia möjlig måste lyfta sig ur den rationalitet hon annars bekänner sig till och gå in i en fas som utmanar förnuftet. Det möjliggör för henne att på tre dagar, från fredag eftermiddag, då arkeologen tillfälligt täcker över graven, till måndag morgon då han börjar plocka upp och sortera benen, obehindrat kan vandra genom sekler och kulturer.

Maria Küchen har en unik förmåga att binda samman djup lärdom med skarp samtidsanalys och sätta in detta i en litterärt njutbar historisk kontextualisering.

Maria Küchen
Jord och gudar
Natur & Kultur 2021

/Christian Swalander

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: