Eva Silvén – Friktion. Ernst Manker, Nordiska muséet och det samiska kulturarvet

[220131] Eva Silvén är etnolog och har varit verksam vid Nordiska muséet i Stockholm. Nu har hon skrivit en forskarbiografi om en av museets tidigare medarbetare, sameforskaren Ernst Manker (1893-1972). Forskarbiografin är en vetenskaplig subgenre i gränsområdet mellan den del av vetenskapsteorin som benämns forskning om forskning och idé- och lärdomshistoria.

Ernst Mankers forskargärning sträcker sig från 1930-talet till 1970-talet. I bokserien Acta Lapponica, som fortfarande utgör en värdefull kunskapskälla när det gäller samernas kultur, kunde han bland annat dokumentera och tyda tecknen på den återstod av samiska trolltrummor som ännu finns bevarade efter det att det svenska majoritetssamhället och kyrkan systematiskt ägnat sig åt att förstöra dessa ”hedniska” föremål. I Acta Lapponica ingår också en biografi och konstnärlig dokumentation över den samiske konstnären Nils Nilsson Skum, som blev en nära personlig vän till Manker.

Eva Silvén är givetvis medveten om och beaktar hur de senare decenniernas postkoloniala och identitetspolitiska diskussion ändrat synen på tidigare generationers etnografiska forskare, som kritiseras för att ha ett utifrån- och ovanifrånperspektiv på sina forskningsobjekt. Ernst Manker arbetade efter sin tids normer, men hans forskargärning formades i hög grad av respekt för och kärlek till samerna och deras kultur. Eva Silvéns bok formar sig till en intressant skildring av ett forskarliv i en tid när uppbrottet från den äldre koloniala och exotiserande synen på ursprungsfolken är nära förestående.

Eva Silvén
Friktion. Ernst Manker, Nordiska muséet och det samiska kulturarvet
Nordic Academic Press

/Christian Swalander

 

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: