Abdulrazak Gurnahs bästa

Abdulrazak Gurnah

[230319] ”Vid havet” som nu kommer i svensk översättning är inte nyskriven, utan hör till de verk som lade grunden till att Abdulrazak Gurnah tilldelades Nobelpriset i litteratur år 2021. Den spinner på de teman som Akademien formulerade i sin lite yxiga motivering, ”kolonialismens verkningar och flyktingens öde i klyftan mellan kulturer och kontinenter”. Akademien lyfter också fram ett centralt underliggande motiv i Gurnahs böcker, en av varm humor präglad medkänsla med de människor han skildrar.

I tidigare böcker har Gurnah ägnat sig åt både den östafrikanska miljön under kolonialismens senare år och avkoloniseringens ofta tumultuariska samhällsomvandlingar och åt den brittiska samtida samhällsmiljö dit så många av hans litterära gestalter i likhet med honom själv kommit som flyktingar och upplevt anpassningens stundom krävande och ibland plågsamma erfarenheter.

Det hav som främst åsyftas i bokens titel är Atlanten, av vilken en avlägsen flik kan skymtas från fönstret till den torftiga lilla lägenhet som de brittiska myndigheterna upplåtit åt den sextiofemårige östafrikanske flyktingen Rajab Shabaan. Det är 1990-tal så de stora flyktingvågorna som senare tvingat fram en omfattande flyktingadministration i Europas länder har alltså inte inträffat. Det är fortfarande en smula exotiskt med en ensam man som hos tullpolisen uppger att han inte förstår engelska. De enda ord ha behärskar är ”flykting” och ”asyl”, vilka också är de enda som hindrar att han omedelbart sätts på vändande flyg.

Men Rajab Shabaan har inga problem med engelska språket, okunskapen var en list som han tillråtts använda sig av. Tjänstemannen som tvingas släppa in honom bestjäl honom på hans enda värdefulla ägodel, ett vackert träskrin med rökelse. Vad som följer är sedan en retrospektiv upprullning av Shabaans levnadsöde. Myndighetsrepresentanten Rachel som tar sig an honom hinner söka en tolk, och finner en man kunnig i Shabaans språk vid universitetet i London. När Shabaan och den tilltänkte tolken träffas finner de att deras öden i hemlandet varit tätt sammanflätade. Och att Shabaan mot tolken Latifs familj begått en oförlåtlig förbrytelse.

Så öppnar de sig ändå för varandra. I varv på varv blottläggs deras livsberättelser, i varv på varv förs de närmare en försoning och insikt om hur samhällsvillkor som brutits upp och förändrats också brutit upp deras liv och sänt ut dem på skiftande vägar mot deras märkliga sammanträffande i ett England som med ofta repressiv välvilja understryker deras främlingskap.

Rajab Shabaan var en gång en välbeställd möbelhandlare som i en lånehärva berövade Latifs familj deras hus. Nu är han utfattig och har suttit elva år i politiskt fängelse. I Gurnahs litterära universum har det förlorade huset en viktig funktion, det förmedlar bilden och känslan av den existentiella hemlöshet vars vanskliga villkor människan är underkastad. Shabaan har till och med stulit sitt namn av Latifs far, också namn är tecken, som vi rotfäster oss med och som det är en yttersta kränkning att bli bestulna på.

Latif, som alltså är mycket yngre än Shabaan, har kommit till England via en studievistelse i Östtyskland. I en strävan att sprida det kommunistiska broderskapet till de afrikanska kamraterna upplät Östtyskland utbildningsplatser till unga män. Latif skulle bli tandläkare, men hoppade av, lätt på den tiden, innan muren fanns.

Jag har läst de böcker av Gurnah som givits ut på svenska. I mina ögon är ”Vid havet” den bästa av dem, och understryker vilken värdig Nobelpristagare Gurnah var.

▪ Christian Swalander

Bilden: Abdulrazak Gurnah, fotograf: Mark Pringle

bokomslag

Abdulrazak Gurnah
Vid havet
Översättning: Helena Hansson
Albert Bonniers förlag 2023

 

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: