Karlstads universitet sviker både lärare och studenter

Bild: Christian Munthe

[230916] Karlstads universitet hantering av högerextrema trakasserier är ett brottsligt svek mot studenter och lärare.
Den högerextrema aktivisten och agitatorn Christian Peterson har tagit som sin uppgift att skrämma alla de han uppfattar som politiska motståndare till tystnad. Under epitetet ”Förtalsombudsmannen” har han börjat stämma dem som offentligt kritiserar högerradikala och extrema profiler (däribland han själv) för förtal. Hittills utan framgång men förstås till besvär för alla som utsätts för detta missbruk av rättsväsendet.

Peterson har en bakgrund som öppen nazist och är nu aktiv i en rad olika mediekanaler på extremhögerkanten och även vissa mindre extrema med direkta kopplingar till Sverigedemokraterna. En annan del av Petersons verksamhet är att “punktmarkera” den profilerade antirasistiska forskaren Tobias Hübinette vid Karlstads universitet, och på olika sätt försvåra eller förhindra dennes arbete med undervisning, forskning och samverkan (universitetets tre huvuduppgifter).

Den senaste i raden av dessa aktioner är att skriva in sig på en onlinekurs som Hübinette ansvarar för i uttalat syfte att spela in föreläsningar och diskussioner för offentliggörande, hänga ut medstudenter med namn, med mera, för att sedan visa och kommentera detta material i offentliga mediekanaler. Allt detta har också skett, med resultatet att Hübinette blivit sjukskriven och minst häften av studenterna skrämts till att hoppa av kursen. Parallellt har universitetet straffat samtliga kvarblivande studenter med att omvandla kursen till en ren läskurs – dvs inga föreläsningar, seminarier eller diskussioner – allt för att kunna tillåta Peterson att fortsätta gå kursen.

Men hur kan det bli så? Varför har inte Hübinettes prefekt eller Karlstads universitets rektor tagit beslut som stänger av Peterson – från kursen, eller från kursens onlinemoment? Vi är många inom universitetsvärlden som finner detta obegripligt. Peterson har från början haft som uttryckt syfte att trakassera lärare och medstudenter via mediala kanaler och otillåten dokumentation, detta har han också gjort från dag ett. Det finns två vägar för ett universitet att stänga av en student: som disciplinpåföljd, eller som säkerhetsåtgärd för att skydda arbets- och studiemiljön. Den första vägen är krånglig och lång och leder som regel inte till att en student hindras att delta i kurstillfällen under den tid det tar att processa ärendet – möjligen blir studenten till slut avregistrerad från kursen så att vederbörande inte får några kurspoäng.

Detta skulle vara meningslöst i fallet Peterson. Den andra vägen lämnar betydligt fler handlingsmöjligheter av omedelbar karaktär men kräver lite mod och sinnesnärvaro av chefer och ledning. Dessa har nämligen en skarp laglig plikt under straffansvar med fängelse på skalan att garantera en god arbetsmiljö och detta kan motivera långtgående åtgärder som inte behöver motiveras med att någon specifik individ anklagas för felaktigheter (vilket disciplinpåföljd kräver). Chefer ska helt enkelt vidta effektiva och proportionerliga åtgärder för att skydda arbetsmiljön för anställda och studenter.

En medstudent som trakasserar lärare och studenter, t ex med hot att spela in dem och hänga ut dem i extremhögermedier som inspirerar extremistiska våldsverkare, är här att likställa med en brandhärd, en gasläcka eller liknande – det spelar ingen roll i vad mån orsaken till faran för andra beror på att någon agerat fel eller inte – faran måste undanröjas, t ex genom att orsaken avlägsnas eller isoleras. Så har inte Karlstad universitet tordats resonera, uttryckligen (se länkar) för att de oroat sig för att Peterson kanske skulle överklaga om hans tillgång till kursens onlinetillfällen stängdes av (en tekniskt sett enkel åtgärd som kan genomföras på en minut).

Karlstads universitet har därmed bevisligen misslyckats med att skydda sina anställda och studenter mot en allvarlig arbetsmiljöfara, i annat fall hade Hübinette varit frisk och kunnat genomföra sin kurs, och alla de studenter som skrämts att hoppa av kursen hade varit kvar. Universitetets ledning – från prefekt upp till rektor – har här genom fegt agerande allvarligt brustit i sina skyldigheter att sörja för en god arbets- och studiemiljö.

Men inte bara detta. De – i och för sig bevisligen ineffektiva – åtgärder som vidtagits saknar proportion i det att de antar formen av kollektiv bestraffning alla de kvarvarande studenter som är utsatta för trakasserierna, liksom den lärare som på kort varsel tvingas ta över ansvaret för kursen (något jag av egen erfarenhet vet är en avsevärd arbetsbörda). I förlängningen har detta misslyckande också inneburit att universitetet misslyckats med att skydda den akademiska friheten – en central, styrande princip för all högre utbildning och forskning och att låta en extremistisk aktivist genom hot och trakasserier diktera villkoren för universitetets kärnverksamhet och triumfera i offentligheten över detta. Att redan i samband med dennes hot mot lärare och medstudenter innan kursstart stänga av Petersons tillgång till kursens onlinetillfällen med hänvisning till säkerhet och arbetsmiljö hade varit en både mer effektiv åtgärd för detta syfte, och en mer proportionerlig åtgärd, då det begränsar åtgärdens negativa verkan till att i minsta möjliga mån som krävs för att undanröja faran drabba enbart en enda individ. Än mer skulle detta vara proportionerligt i samma ögonblick som Peterson började lägga ut kursmaterial och hänga ut medstudenter offentligt – om än något mindre effektivt.

I förlängningen kan detta innebära att samtliga chefer vid Karlstads universitet som varit inblandade i ärendet allvarligt brustit i sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och relaterade bestämmelser. Petersons trakasserier är säkerligen bara början på en växande våg (inte bara från högerextremister, men också dess motsvarigheter på motsatt politisk kant och för den delen religiöst motiverade och andra sorters extremister), inspirerad och styrkt av Karlstads universitets fega undanfallenhet. Därför hoppas jag verkligen att någon (fackföreningen SULF, till exempel) driver ett arbetsmiljöbrottsärende i detta fall och, utan att önska något ont mot någon specifik individ, hoppas jag att de i så fall åtalas och fälls. För den framtida akademiska frihetens skull.

Länkar för mer läsning:

Tobias Hübinettes blogg med egna redogörelser och vidare länkning till mediarapportering om ärendet: https://tobiashubinette.wordpress.com/

Karlstads universitets uttalande: https://www.kau.se/nyheter/vi-arbetar-att-sakerstalla-en-trygg-arbets-och-studiemiljo

Presentation av Christian Peterson: https://expo.se/fakta/wiki/f%C3%B6rtalsombudsmannen

▪ Christian Munthe
Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: