Ett inlägg i spåren efter årets fördelning av kulturtidskriftsstödet

[231228] Albas chefredaktör, och en av tidskriftens två ägare sedan starten 1996, är besviken över hur kulturtidskriftsstödet fördelas och skulle gärna se ett förändrat stöd. Dagens stöd, som är en del av det statliga litteraturstödet, fördelas efter att de sökande tidskrifterna granskats av en referensgrupp som sedan via en tjänsteperson, som också har ett visst inflytande, lämnar sina omdömen och rekommendationer för att de sedan ska klubbas av Kulturrådets styrelse. Som främsta grund för bedömningen av vilka tidskrifter som får stöd anges tidskrifternas kvalitet.

 

Kulturtidskriftsstödet bör omvandlas

Litteraturstödet bör omvandlas, oklart hur. Idag sägs stödet bygga på en bedömning av tidskrifternas kvalitet. Prioriteringen bygger som jag ser det dock inte på kvalité utan på andra maktkonstellationer.

Folkhögskolan Gerlev utanför Köpenhamn i Danmark lyckades få kulturstöd för en gästprofessur i idrottsanalys, vilket gav dem en världsledande roll inom idrottsforskningen. Det blev också starten för en vital tidsskriftverksamhet. Den uppmärksammades i stort sett i hela Europa. Alba följde utvecklingen som måste betraktas som världsledande inom idrottsanalys. Bland annat publicerade vi ett stort anta texter av historikern Henning Eichberg. Men kulturrådet ignorerade vårt intresse.

Utveckling går mot att klimatkämpar kommer att klassas som terrorister, rapporter om pågående forskning kring klimatet borde uppmärksammas även inom kulturen. Alba följer pågående forskning på klimatområdet.

Ett annat ointresse visades för den världsledande analysen av hur naturen kommunicerar med sig själv. Den som var ledande för den utveckling var professor Jesper Hoffmeyer. Han gick i fronten för en förändrad natursyn genom boken Naturen i huvudet i början av 70-talet. Jesper Hoffmeyer skrev flera texter för Alba.

Under många år nu har  Alba sökt kulturstöd förgäves trots den världsledande ställning de som skrev för Alba hade. Det enda vi kunde vara säkra på var att kulturstödet skulle bli, noll kronor. Vi hade önskat att kulturrådet skulle visa större intresse för kulturens kvalité. Jag skulle vilja se en gedigen satsning på kombinationen kvalitét och kulturjournalistik. I stället får vi se ett maktutövande som inte tar frågan på allvar. Maktspelet fortsätter sin gilla gång men karavanen fortsätter sin vandring.

▪ Christer Wigerfelt

Bilden: Artikelförfattaren Christer Wigerfelt

Ett separat stöd till kulturtidskrifter infördes redan 1966. 1974 förstärktes stödet, med tydlig skrivning att kulturtidskrifternas möjligheter att överleva på en marknad var ytterst små i ett så litet språkområde som Sverige. Sedan 2008 har även nättidskrifter kunnat få stöd. Tidigare gavs det enbart till tryckta tidskrifter. Kulturutredningen 2009 hade ambitionen att förändra stödet, bland annat genom att göra definitionen av begreppet kulturtidskrift smalare, förändringen blev i praktiken inte så stor som de som föreslog den önskade.

Idag formulerar Kulturrådet själva varför stödet finns såhär på sin hemsida: ”Det här bidraget finns till för att många olika sorters kulturtidskrifter av hög kvalitet ska kunna ges ut och läsas i Sverige.”

De skriver vidare: Med kulturtidskrift menar vi en tidskrift som kommer ut regelbundet flera gånger per år och har ett innehåll som vänder sig till en allmän publik. Tidskriften ska innehålla kulturdebatt i vid mening eller ger utrymme för analys och presentation inom kultur och konst.

Dessutom gäller att tidskriften:

  • Är resultatet av ett redaktionellt arbete
  • Går att ta del av genom prenumeration, lösnummerförsäljning eller liknande
  • Inte får komma ut med fler än 50 nummer per år

Om du ger ut en organisationstidskrift, medlemstidskrift eller liknande måste den vända sig till fler än organisationens medlemmar för att kunna få bidrag. Om du ger ut en tidskrift med lokalt fokus måste den ha nationell distribution och vara angelägen också på nationell nivå.

Summan pengar som delas ut har länge legat på ungefär samma nivå  c:a 19–22 miljoner kronor.
Här kan ni se vilka som fick stöd i år

Alba fick stöd mellan 2008–2018.
Det sista stödet vi fick var på 75.000 kr
Tidskriften drivs nu helt med ideella krafter.

Taggar
Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: