Strategier för att få vardagen att gå ihop

[240612] David Larsson Heidenblad är historiken som plöjt självutvecklingsböcker för att få vardagen med jobb, familj och sig själv att gå ihop. Jag har gjort likadant. Mitt insteg var David Stiernholms ”Klart! – Bli superstrukturerad på 31 dagar!” när jag som habiliteringslogoped hade svårt att få ihop min kliniska vardag. Den riktiga uppenbarelsen kom dock med Åsa Burmans ”Bli klar i tid och må bra på vägen” som jag läste under min doktorandtid. (Betydelsen av Burmans bok och metoden som den bygger på verkar jag faktiskt dela med Heidenblad). Heidenblads bok presenteras som en metodbok för en mer rofylld tillvaro i vilken läsaren kommer ta del av välbeprövade metoder som frigör tid och gör tillvaron ”luftigare och lättare”. Presentationen känns både utmanande och lockande: hur kommer en docent i historia att skriva om produktivitet, tid och planering?

Eftersom det mesta som skrivits i den här genren är från andra sidan Atlanten, så är det välkommet med en bok på svenska som tar ett brett grepp och samlar betydelsefull produktivitetslitteratur. För det är vad den här boken till stora delar gör: Heidenblad presenterar inte något eget koncept, utan du som läst Newports ”Deep work”, Allans ”Få det gjort!” eller Clears ”1%-metoden” kommer känna igen dig. Kanske till och med bli lite irriterad, för upplägget är väldigt likt: kapitel som inleds med en anekdot om en person som framgångsrikt testat något annorlunda och som Heidenblad sedan sätter i ljuset av en eller flera produktivitetsstrategier. Däremellan finns berättelser om hur han själv använt beskrivna strategier samt förslag till läsaren på egen reflektion. Gott så, men inget nytt. Å andra sidan hävdar han inte heller att det skulle vara något nytt.

Det som är nytt för mig är speltwisten. Heidenblad är hängiven spelare och framför allt låter han sina poker- och Magicerfarenheter ta plats i texten. Uppvuxen som jag är med en bror som älskar att spela strategispel, så ler jag över igenkänningsfaktorn. Och det finns något mycket klokt med att ta sig an vardagen som ett spel med inslag av slump, chans, varians och strategi, hellre än som ett pussel vilket implicit gör gällande att det skulle finnas en rätt lösning.

Heidenblad arbetar som forskare och lärare inom högre utbildning och har därmed stort eget ansvar över sin tid och sina val: Vad ska jag säga ja respektive nej till? Vem är strategisk respektive rolig att samarbeta med?  Hur ska jag prioritera olika typer av uppdrag mot varandra? Vad lönar sig på kort respektive lång sikt? Här delar Heidenblad med sig av flera konkreta strategier användbara för universitetslärare, men också långt fler än dem. Särskilt bär jag med mig tanken om JOMO (The Joy of Missing Out) och hans lista över åtta goda skäl att tacka ja till saker.

Heideblads bok riktar sig till en bred läsarkrets: ”alla som vill få mer ut av tillvaron”.  Han skriver visserligen att varje läsare måste göra ett översättningsarbete för att få bokens förslag att passa den egna vardagen, men ändå är det något som skaver i textens individualistiska grepp på en av västvärldens samtida paradoxer: hur kan vi som har det till synes så gott ställt, ändå uppleva så mycket ohälsa? I 2023 års kartläggning av arbetsmiljön utförd av Arbetsmiljöverket framkommer att 25 procent av alla sysselsatta upplever besvär med hälsan som kan kopplas till jobbet. Det motsvarar 1,3 miljoner personer. Den vanligaste orsaken är för hög arbetsbelastning och gäller oavsett kön, ålder eller inkomst. Kan Heideblads bok hjälpa till här? Tveksamt, här behövs systemförändringar som ligger utanför syftet med den här texten. Men dessa siffror i bakhuvudet kan det kännas provocerande att läsa hans tips om att ha luft i kalendern, lägga in en buffertdag i veckan eller att efter fredag lunch ta en promenad, läsa en bok och sedan avsluta arbetsdagen vid halvtre för att gå och träna. Det är långt ifrån alla som har ett arbete med förutsättningar att göra detta. Med det sagt, så är det här en lättläst bok som ger såväl konkreta tips att pröva direkt som tankar vilka biter sig kvar långt efter det att jag slagit igen bokpärmarna.

▪ Ellen Backman

Bilden: David Larsson Heidenblad. Foto Sara Johari

Artikelförfattaren Ellen Backman är fil. dr. i hälsa och livsstil, Marie Cederschiöld högskola

 

bokomslag

David Larsson Heidenblad
Ta din tid – Gör mindre men bättre
Volante förlag, 2023

David Larsson Heidenblad är docent i historia vid Lunds universitet. Han medverkar även regelbundet som skribent i Svenska Dagbladet  och Sydsvenskan.

 

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: